Savonlinnan kansanterveyssäätiön hankeavustukset

Hengitysliitto on yksi Savonlinnan kansanterveyssäätiön taustayhteisöistä. Säätiö myöntää hankeavustuksia kansanterveystyön edistämiseen oikeustoimikelpoisille yhdistyksille ja säätiöille.

Etusija on järjestöjen yhteishankkeilla ja uusilla toimintamuodoilla, koska järjestöjen perustoimintaa ei avustuksilla tueta. 

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan tässä kaikkea sellaista asiakas- ja järjestölähtöistä työtä, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä sairauksia, edistää ryhmien ja yksityisten henkilöiden terveyttä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Terveyden edistämistä tarkastellaan laaja-alaisesti sekä jäljellä olevan terveyden tukemista ja toimintakyvyn säilyttämistä painottaen. Toiminnan kohteena voivat olla mitkä tahansa sairaudet, mutta hankearvioinnissa korostetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kanssa tehtävää työtä sekä osallisuutta ja vertaistoimintaa.

Avustettavan hankkeen tulee täyttää lisäksi seuraavat vaatimukset:

  • hanke on alueellisesti tai muuten merkittävä
  • hanke on innovatiivinen, uusia toimintatapoja tai yhteistyömuotoja luova
  • hankkeen tulokset voidaan yleistää ja niitä soveltaa ja toteuttaa muillakin paikkakunnilla
  • hanke lisää pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muiden henkilöiden osallistumista, osallisuutta ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä muuta yhteistyötä
  • hankkeen toteuttajalta edellytetään riittävää taloudellista toimintakykyä, sisällön asiantuntemusta, projektinhallintaa ja raportointia.

Lisätietoja antaa suunnittelija Eeva Palmroos puh. 040 520 5475, eeva.palmroos(a)hengitysliitto.fi.