Kommentti: Lähiluonto on oltava kaikkien saavutettavissa

Hengitysliitto antoi kommenttinsa 31.5.2021 ympäristöministeriölle kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian valmisteluun. Hengitysliitto korostaa kommentissaan, että jo kaavoitusvaiheessa tulee panostaa lähiluonnon virkistysmahdollisuuksiin.

Vastustuskykyä tuetaan vaalimalla lähiluontoa

Kuntalaisten toimivan luontoyhteyden mahdollistaminen on tärkeää, sillä allergiat ja tulehdusperäiset sairaudet ovat lisääntyneet teollisissa maissa luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten luontoyhteyden vähennyttyä. Kaikkien vastustuskykyä voidaan tukea vaalimalla lähiluontoa ja sen monimuotoisuutta. Asuinalueet tulee kaavoittaa niin, että asukkailla on välitön pääsy viher- ja virkistysalueille.

Virkistysalueiden hyvä saavutettavuus tukee toimintakykyä

Luonnon virkistysalueiden saavutettavuutta tulee parantaa. Hengitysliitto korostaa, että yhdenvertainen pääsy liikunnan ja virkistyksen pariin lisää osallisuutta ja tukee toimintakykyä. Pitkäaikaissairaitten, vanhusten ja erityisryhmien luontoon pääsyä on helpotettava. Kaikilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa luontoalueet ja käyttää luonnon virkistyskäyttöön liittyviä palveluita. Esteettömiä reittejä, ja tietoisuutta niistä tulee lisätä, samoin kuin luontokohteisiin ulottuvia joukkoliikenneyhteyksiä.

Virkistyskäyttöön tarkoitetuilla alueilla pitää olla tarpeeksi helposti saavutettavia taukopaikkoja ja ulkoliikuntatelineitä. Kuntien liikuntatoimien tulee hankkia ja matalalla kynnyksellä antaa käyttöön soveltavan liikunnan apuvälineitä niitä tarvitseville. Elektronisten laitteiden latauspisteiden lisääminen on myös tärkeää. Esimerkiksi puhelimen kautta käytettävien palvelujen keskeytyksettömän käytön mahdollistaminen lisää turvallisuutta.

Lähiluonnon hengitysterveys on taattava

Hengitysliitto painottaa, että virkistysalueet on suunniteltava niin, ettei kävijöille aiheuteta haittoja hengitysterveyteen (esim. katupölyn kantautuminen ja vieraslajit). Esimerkiksi verkkopalveluissa kuten Retkikartta.fi tai Lipas.fi voisi jatkossa välittää tietoa liikunta- ja virkistyspaikkojen siitepölytilanteesta, kasvillisuudesta ja esteettömyydestä.

Tuli- ja taukopaikoilla on kiinnitettävä huomiota polttopuun säilytykseen, sillä kuivaa puuta polttamalla minimoidaan pienhiukkasten aiheuttamia haittoja. Yöpymistilojen hyvä sisäilma on varmistettava rakennusten asianmukaisella suunnittelulla ja huollolla.

Luonnon virkistyskäytön vaikutuksista tarvitaan helposti saatavilla olevaa tietoa

Jotta luonnon virkistyskäyttöä voidaan edistää kestävällä tavalla, tarvitaan tietoa luonnon virkistyskäytön vaikutuksista, ja suositeltavista tavoista toimia luonnossa. Roskaamiseen ja muihin haittoihin tulee puuttua aktiivisesti, ja esimerkiksi virkistyskäyttöön tarkoitettujen kohteitten savuttomuutta on edistettävä ulottamalla tupakointi- ja nikotiinituotteiden käyttökieltoja kohteisiin.

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista tulee olla saatavilla helposti. Hengitysliitto katsoo, että tietoa pitää jakaa osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kasvatuksessa, terveydenhuollossa ja kuntien liikuntatoimissa. Järjestöyhteistyö sekä järjestöissä olevan asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen on myös tärkeää, jotta pitkäaikaissairaiden ja erityisryhmien huomiointi luonnon virkistyskäytön suunnittelussa toteutuu.