Lausunto: Tupakkatuotteen houkuttelevuutta vähennettävä

Hengitysliitto antoi 7.6.2021 lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkalain muuttamisesta. Lakiesityksellä tuetaan tavoitetta tupakkatuotteiden ja muiden ei-lääkinnällisten nikotiinituotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030 mennessä. Hengitysliitto kannattaa tupakkatuotteiden houkuttelevuuden vähentämiseen tähtääviä esityksiä ja esittää Stumppi-neuvonnan puhelinnumeron lisäämistä vähittäismyyntipakkauksiin.

Tupakkapakkaukset yhdenmukaistettava

Hengitysliitto katsoo, että tupakkatuotteiden yhdenmukaisten pakkausten käyttöönotto edistää lain tavoitteita. Myyntipakkauksia ei enää voisi käyttää markkinoinnin välineenä. On myös tärkeää, ettei tupakkatuotteita voi makuaineiden avulla maustaa hyvänmakuiseksi. Hengitysliitto kannattaa sellaisten tuotteiden myyntikieltoa, joiden avulla pyritään saamaan aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen maku tai tuoksu.

Stumppi-neuvontapuhelin tupakkatuotteisiin

Tupakkalain tavoitteiden saavuttamista edistää se, että tupakkatuotteiden pakkauksissa kerrotaan tupakoinnin lopettamiseen saatavilla olevasta matalan kynnyksen tuesta. Hengitysliitto esittää, että lain 32 §:ssä mainittuihin vähittäismyyntipakkauksien merkintöihin sisällytetään Stumppi-neuvonnan puhelinnumero 0800 148 484 henkilökohtaisen tuen saamiseksi tupakoinnin lopettamiseen. Neuvonta on soittajalle maksutonta ja valtakunnallisesti saatavilla.

Useissa Euroopan maissa, joissa on otettu käyttöön EU:n tupakkatuotedirektiivin ja WHO:n tupakkapuitesopimuksen (FCTC) suosittelema pakkausten yhdenmukainen ulkoasu, on pakollisten varoitusten ja lopettamista koskevan verkko-osoitteen lisäksi esillä myös puhelinnumero, josta saa tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettamista aktiivisesti tukemalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Oikeus savuttomaan elinympäristöön turvattava

Hengitysliitto kannattaa tupakoinnin kieltämistä uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Tupakointikieltojen ulottaminen uusille alueille vähentää tupakoinnista aiheutuvien terveyshaittojen lisäksi myös roskaantumista ja muita ympäristöhaittoja. Hengitysliitto katsoo, että tupakointi on kiellettävä myös julkisen liikenteen pysäkeillä, asemalaitureilla ja taksitolpilla. Lisäksi kieltoja tulee ulottaa terasseille ja torialueille. Tupakointikieltojen määrääminen uusille alueille vähentää merkittävästi altistumista tupakkatuotteiden aiheuttamille haitoille.

Voimassa olevat ja nyt esitetyt tupakointikiellot kattavat melko hyvin sellaiset tilat, joissa alaikäiset oleskelevat. Kuitenkin alaikäisten suojaamista passiiviselta tupakoinnilta ja tupakoinnin mallioppimiselta tulee yhä vahvistaa. Hengitysliitto muistuttaa lasten oikeudesta savuttomaan elinympäristöön ja vaatii perhepäivähoidossa käytettäviin sisätiloihin kokoaikaista tupakointikieltoa. Myös nykylaista poisjäänyt tupakointikielto alle 18-vuotiaille tarkoitettujen laitosten ulkoalueille tulee saada lakiin.  

Passiivinen tupakointi aiheuttaa terveyshaittoja, ja nykyinen sääntely ei riittävästi turvaa oikeutta raittiiseen hengitysilmaan asuntoyhteisöissä. Tupakkalaissa tulee helpottaa asukkaan hallinnassa olevassa asunnossa, parvekkeella tai esimerkiksi rivitalon pihalla tapahtuvan tupakoinnin kieltämistä.