Sosiaalipalvelut kunnissa

Kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu. Sosiaalihuollon työntekijöillä on neuvontavelvollisuus sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Lisäksi sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Kunnan sosiaalitoimi huolehtii kotipalveluista ja kotihoitoon liittyvistä asioista, kuljetuksista ja vammaispalveluista.

Kunnat päättävät myös omaishoidon tuesta, täydentävästä ja harkinnanvaraisesta toimeentulotuen myöntämisestä ja sosiaalisesta luototuksesta.

Omaishoidon tuen edellytyksenä on C-lääkärintodistus. Täydentävässä ja harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa ja sosiaalisessa luototuksessa käytetään kuntakohtaisia ratkaisuja.

Myös seuraavista asioista tehdään päätökset kuntatasolla:

  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • ylimääräiset vaatetus- ja erityiskustannukset
  • yksilöllistä liikkumista tukeva liikkumispalvelu
  • kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (lääkärintodistus)
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen avustaja vaikeavammaisille.
sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.

Sosiaaliturvaopas

Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.