Hankehakemus

Huom. lomaketta ei voi tallentaa, se on täytettävä yhdellä kertaa.
Miten hanke edistää kansanterveystyötä? Kansanterveystyöllä tarkoitetaan sairauksien ennaltaehkäisyä, ryhmien ja yksittäisten henkilöiden terveyden, hoidon ja kuntoutuksen edistämistä. Hankearvioinnissa korostetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hyväksi tehtävää työtä sekä osallistamista ja vertaistoimintaa.
Järjestöjen perustoimintaa ei tueta. Mitä uusia toimintatapoja tai yhteistyömuotoja hankkeessa luodaan tai miten osallistuminen ja osallisuus lisääntyvät?
Järjestöjen yhteishankkeilla on etusija hankeavustuksia myönnettäessä.
Kuinka hyvin tulokset ovat muidenkin toimijoiden hyödynnettävissä?