Languages

Hengitysliitto edistää terveyttä Pirkanmaalla

VESOTE-kärkihanke pyrki edistämään kuntalaisten terveyttä ja vähentämään eriarvoisuutta. Hengitysliitto toi esille kansalaisjärjestöjen tarjoamia palveluita ja hyviä käytäntöjä Pirkanmaalla.

VESOTE (vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti) oli hallituksen vuosien 2017–2018 kärkihanke. Tietoa rahoitetuista hankkeista löydät Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. Valtakunnallinen hanke korosti elintapaohjauksen tärkeyttä. Hengitysliiton liikunnan asiantuntija, Tampereella toimiva Veera Farin toi hankkeessa esille kansalaisjärjestöjen osaamista ja palvelutarjontaa Pirkanmaalla. Lue lisää VESOTE-Pirkanmaasta Taysin verkkosivuilla

Hengitysyhdistykset tarjoavat muun muassa vertaisryhmiä hengityssairauksiin sairastuneille, ohjattua liikuntaa sekä luentoja hyvinvoinnista ja ravitsemuksesta. 

Moniammatillinen yhteistyö vähentää eriarvoisuutta

Jos pitkäaikaissairas kaipaa tukea elintapojensa parantamiseen, hän kohtaa palveluverkostossa usein ongelman: palveluntarjoaja ei aina tunne muiden toimijoiden tarjontaa. Asiakasta ei osata ohjata palveluviidakossa eteenpäin.

Moniammatillinen yhteistyö parantaa tilannetta. Apteekissa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, liikuntapalveluissa ja järjestöissä tulee ymmärtää elintapojen, muun muassa liikunnan, merkitys eri sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. VESOTE-hanke paransi näiden toimijoiden välistä yhteistyötä.terve

Hankkeeseen osallistui Pirkanmaalta 22 kuntaa. Nyt hanke on päättynyt, mutta sen tuloksien juurruttaminen jatkuu. Alueellisesta terveyden edistämisestä Pirkanmaalla löydät lisää tietoa Taysin verkkosivuilta.

Tietoa liikunnasta löydät Hengitysliiton Liikunta-sivulta.

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa