Languages

VESOTE-hanke: elintapaohjaus ja liikkumispolut

Hyviä käytäntöjä tarvitaan. Niiden kehittämiseen satsataan usein paljon aikaa ja vaivaa. Yhtä tärkeää on muistaa jakaa projektien aikana syntyneitä ajatuksia ja oppeja.

Hallituksen kärkihanke VESOTE vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Tavoitteena on, että aikuiset suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. VESOTE-hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä eli yhteensä 3,9 miljoonaa asukasta ja 172 kuntaa.

Hengitysliiton edustaja, Hengitä ja hengästy-hankkeen suunnittelija Veera Farin, on mukana VESOTE Pirkanmaa -hankkeessa, joka tuo esille myös kolmannen sektorin osaamista, kokemusta sekä palveluntarjontaa. Tavoitteena on, että kunnissa elintapaohjausta ja liikuntaryhmiä järjestävät tahot sekä päättäjät ja virkamiehet, ovat tietoisia järjestökentän tuomista mahdollisuuksista.

Tietoa toki on olemassa, mutta liian harvoin kootusti. Arjen kiireissä kokonaiskuva asioista jää liian usein päivittämättä. Esimerkiksi jokaisella terveyskeskuslääkärillä on hyvä olla tieto siitä, että naapurikorttelissa on tarjolla Hengitysyhdistyksen liikuntaryhmä aina tiettynä viikonpäivänä. 

VESOTE-verkkokoulutuksen avulla sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-alan ammattilaiset päivittävät osaamistaan elintapaohjauksesta. Lisäksi he saavat eväitä oman työyhteisönsä elintapaohjauksen nykytilanteen kartoittamiseen ja kehittämiseen. Koulutus tapahtuu verkossa omaan tahtiin sekä omaa kehittämistehtävää työstämällä. 

Osa koulutuskokonaisuuden kehittämistehtävää on järjestää verkostokokous yhdessä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Verkostokokouksen tavoitteena on käynnistää paikallisen aikuisten elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen poikkisektoriaalisessa yhteistyössä. Verkostokokoukseen kutsutaan aikuisille kunnan alueella elintapaohjausta antavat tahot eli liikuntapalvelujen edustajat, sosiaali- ja terveyspuolen edustajat, kolmannen sektorin edustajat eli paikalliset järjestöt sekä yksityiset palveluntarjoajat, kuten Liikkujan apteekit.

VESOTE-hankkeen verkkokurssin materiaaleissa on hyödynnetty Hengitysliiton Hengitä ja Hengästy -hankkeessa (2014-2018) tuotettuja aineistoja hengityssairaan liikunnasta ja ravitsemuksesta. Hengitysliiton edustaja on ollut myös mukana VESOTE Pirkanmaa -hankkeessa tuomassa erityisesti poikkisektoriaalisen yhteistyön rakentamisen osaamista. Tämä erityisosaaminen on tarpeen, sillä samalla on rakennettava yhteistä ymmärrystä yhteistyön tärkeydestä ja omien toimintarajojen ylittämisen tarpeesta. Palaute kunnissa on ollut myönteistä ja osallistujat ovat kokeneet tärkeäksi kuulla toistensa palvelutarjonnasta, rakentaa yhteistyöstä yhteinen palvelutarjotin sekä jakaa yhteystiedot osallistujien kesken.

- Jos halutaan että pitkäaikaiseen, esimerkiksi hengityssairauteen, sairastunut henkilö muuttaa elintapojaan terveellisempää suuntaan, tarvitaan hänen tuekseen moniammatillista yhteistyötä: apteekissa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, liikuntapalveluissa ja järjestöissä pitää puhua elintavoista konkreettisesti, samanlaisia ilmaisuja käyttäen. Lisäksi pitää osata ohjata ihminen aina eteenpäin, jos ei omalta vastuualueelta löydy hänelle ratkaisua. Tämäkin koskee jokaista palveluntarjoajaa tuossa ketjussa, toteaa Hengitysliiton suunnittelija Veera Farin.

Jokainen kunta päättää itse, miten hankkeen opit hyödynnetään jatkossa. Kunnassa rakennettu palvelutarjotin linkittyy vahvasti tulevaan SOTE- ja maakuntauudistukseen, jossa vastuu elintapaohjauksen järjestämisestä siirtyy maakunnille. Maakuntien on oltava tietoisia alueensa elintapaohjauksen tarjonnasta, jotta se pystyy järjestämään palvelut tehokkaasti. Keskeistä on, että ihmiset, olivatpa he sitten veronmaksajan, asiakkaan tai potilaan roolissa, saavat selkeää neuvontaa ja ajantasaiset tiedot palveluista. Siksi pitää prosessissa mukana olevien ammattilaisten olla ensin näistä mahdollisuuksista tietoisia.

Organisation for Respiratory Health in social media

 • Facebook : 2843051259056728

  Hengitysliitto

  Tarvisetko tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen? Soita sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen 044 407 7010 tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19. Vertaispuhelin tarjoaa tukea sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 0,08 € / puhelu + 0,16 € / minuutti.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC

 • Facebook : 2841090285919492

  Hengitysliitto

  Jos lapsesi oireilee sisäilmasta ja kaipaat tukea sekä kuuntelevaa korvaa, soita Vanhempainlinjalle! Puhelimessa sisäilmasta oireilevien lasten vanhemmat voivat purkaa ajatuksiaan luottamuksellisesti. Vanhempainlinja palvelee keskiviikkoisin kello 16–19 numerossa 044 407 7010. Palvelu on maksutonta.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC

 • Facebook : 2840555369306317

  Hengitysliitto

  Epäiletkö, että kotonasi on sisäilmaongelma? Tökkiikö kotisi ilmanvaihto? Onko sinulla mielessäsi joku muu sisäilmaan liittyvä kysymys? Soita Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimeen. Sisäilma-asiantuntijamme neuvovat sinua ma–to klo 9–15 numerossa 020 757 5181. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

 • Facebook : 2838707369491117

  Hengitysliitto

  Kuulumisia hengitysyhdistyksistä: Parkanon Seudun Hengitysyhdistyksen tapahtumissa on aina maittavat tarjoilut.
  "Kaikki paikalliset taitavat tuntea meidät", aktiivit kertovat.

  Mikä on #Parkano'n salaisuus?
  Lue: https://bit.ly/2z8yOXN
  #vapaaehtoistyö
  #hengitysliitto

 • Facebook : 2838579306170590

  Hengitysliitto

  Tarvisetko tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen? Soita sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen 044 407 7010 tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19. Vertaispuhelin tarjoaa tukea sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC

 • Facebook : 2831033176925203

  Hengitysliitto

  Asbestianalyyseihin erikoistunut yritys hakee kauttamme henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka ovat altistuneet asbestille tai sairastuneet siitä. Henkilöt esiintyvät valistusvideolla, joka kertoo asbestin vaaroista. Esiintyjille maksetaan korvaus. Lue lisää: https://bit.ly/2Z7ebpJ