Languages

Mainio teko -tunnustuksia yhdistysaktiiveille

Anne Suvannolle (vas.) ja Kirsti Hirvoselle myönnettiin Mainio teko -kunniakirjat hyvästä yhteistyöstä. 

Mainiota yhteistyötä

Mäntän Seudun Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Hirvoselle myönnettiin Mainio teko –kunniakirja erinomaisen yhteistyön virittämisestä. Kirsti oli aloitteellinen ja kutsui jo neljä vuotta sitten useamman paikallisen sosiaali- ja terveysyhdistyksen puheenjohtajat koolle, ajatuksena yhteistyön virittäminen. Alusta asti yhteistyössä olivat mukana paikallisen Hengitysyhdistyksen lisäksi Reuma-, Sydän- ja Diabetesyhdistykset. Yhteistyöhön ovat sittemmin lähteneet mukaan myös Martat, SPR sekä Psoriasisyhdistys. Puheenjohtajat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa ja sopivat mm. tilaisuuksista ja tapahtumista. Puheenjohtajat miettivät yhdessä luentoaiheita, tiedottamista, kustannuksia ja ajankohtaa, jotta vältetään päällekkäiset tapahtumat. Useita erittäin onnistuneita tilaisuuksia on järjestetty yhdessä ja jatkoa on luvassa.

Härmän Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Anne Suvanto sai Mainio teko –kunniakirjan niin ikään hyvästä yhteistyöstä. Härmän Hengitysyhdistys on pieni yhdistys, joka on järjestänyt vuosittain maakunnallisia yleisöluentoja, jossa on ollut nimekkäitä luennoitsijoita ja hyviä yhteistyökumppaneita. Annella on ollut mainioita ideoita luentojen järjestämiseksi ja hyvät kontaktit asiantuntijoihin. Myös Hengitysliiton valtakunnallinen astmaverkkoluento keväällä 2017 järjestettiin Annen kontaktien avulla. Ensi vuonna tarkoituksena on järjestää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan happihoitopotilaille tapaaminen, tässäkin idean äitinä toimi Anne!

 

Pohjoisen palkitut kunnostautuivat savuttomuustyössä

Aila Väisänen (vas.) ja Seija Tuominen valistavat Muhoksen nuoria savuttomuuden hyödyistä.

Pohjoisen alueen Mainio teko –kunniakirjat pokkasivat Tuuletusviikonlopussa Tuula Lautala Napapiirin yhdistyksestä, Ari Koivunen Oulun seudun yhdistyksestä sekä Aila Väisänen ja Seija Tuominen Muhoksen yhdistyksestä. Yhdistävä tekijä kaikille palkituille on aktiivinen työ savuttomuuden edistämiseksi.

Tuula ja Ari ovat jo pitkään tehneet ansiokasta savuttomuustyötä tahoillaan. Tänä syksynä he tempaisivat syksyllä yhteisvoimin Rovaniemen varuskunnassa. Savuttomuusaktiivimme tarjosivat varusmiehille mahdollisuuden mittauttaa häkäarvonsa ja happisaturaationsa. Samassa yhteydessä juttu kiertyi luonnikkaasti tupakointiin ja sen seurauksiin lyhyttä pidemmällä tähtäyksellä. Ari valaisi asiaa kokemustoimijana oman keuhkoahtaumahistoriansa voimalla.

Aila ja Seija ovat jo useita vuosia ansioituneet järjestämällä Muhoksen yläasteella nikotiiniaiheisen valistustapahtuman. Yhdistys vie koululaisten juttusille lääkärin, hammaslääkärin tai muun ammattilaisen, joka havainnollistaa nikotiinituotteiden vaikutuksia nuoren ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Yhdistys tavoittaa tapahtumalla vuosittain koko ikäluokan Muhoksen kunnassa.

Paljon onnea kaikille palkituille!

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa