Languages

Tutkimusnäyttö kannustaa hengityssairasta liikkumaan

Tuoreimmat tutkimukset vahvistavat tietoa liikunnan myönteisistä vaikutuksista astmaa, keuhkoahtaumatautia (COPD) ja uniapneaa sairastaville.

ryhmä jumppaa isoilla jumppapalloilla salissa

Liikunta on turvallista hengityssairaalle ja sen riskit ovat pienemmät kuin siitä saatavat terveyshyödyt. 

Astmaa sairastavilla säännöllinen liikunta:

 • vähentää astman oireita
 • parantaa elämänlaatua
 • edistää astman hoitotasapainoa
 • vähentää astmalääkityksen tarvetta. 

Astman ollessa hoitotasapainossa, voi astmaa sairastava harrastaa itselleen mielekästä liikuntaa. 

 
COPD:tä sairastavien liikuntaharjoittelu:
 
 • vähentää hengenahdistusta ja väsymystä 
 • parantaa harjoituksen siedettävyyttä
 • parantaa lihasvoimaa
 • parantaa elämänlaatua. 
Vesiliikunta sopii hyvin COPD:tä sairastaville. Eräässä COPD:tä koskevassa tutkimuksessa 4-12 viikkoa vesiliikuntaa harrastaneiden tutkittavien kävelymatka piteni 371 metriä verrattuna liikuntaa harrastamattomiin tutkittaviin. 
 
 
Uniapneaa sairastavilla liikunta:
 
 • parantaa sydän- ja verisuonielimistön kuntoa
 • parantaa unen laatua 
 • vähentää päiväaikaista väsymystä, vaikka painossa ei tapahtuisikaan suuria muutoksia.  
Uniapneaa sairastavien liikunnassa korostetaan painonhallintaa. Liikunta yhdessä CPAP-laitehoidon kanssa parantaa uniapnean hoitotuloksia. 
 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa