Languages

Kohtaamisia terveydenhuollossa

Monet meistä jännittävät vastaanottokäyntejä terveydenhuollossa. Vaikka kuinka mielessään valmistautuu tilanteeseen, se ikään kuin karkaa käsistä, eikä jälkeenpäin oikein muista, mistä itse asiassa sovittiin. Lisäksi saattaa harmittaa, että jokin asia yksinkertaisesti unohtui kysyä.

Lääkärin vastaanottokuva, potilas ja lääkäri

Hengitysliiton 10-henkisessä jäsenpaneelissa nostettiin toukokuussa esille potilaalle tarpeelliset taidot. Jäsenpaneelin mielestä tärkeimmät taidot ovat kyky pitää puolensa, kyky pysyä rauhallisena ja kyky ottaa oma aikansa vastaanottotilanteessa. Rohkeus kysyä ja ottaa selvää ovat listalla seuraavina, eikä omien oikeuksien tuntemista voi unohtaa.

Kannatettavaa on valmius osallistua palvelujen kehittämiseen antamalla palautetta sekä hyvistä kokemuksista että kehittämistarpeista. Oman sairauden tuntemus ja sen pohjalle rakentuva tiedollinen valmius osallistua hoitopäätösten tekoon yhdessä ammattilaisen kanssa nousi sekin esille useissa kommenteissa. 

Hengitysliitto jatkaa keskustelua potilastaidoista ja kerää siihen liittyvää kokemustietoa. Kannustamme pohtimaan: Miten osaan toimia niin, että saan ammattilaisen kohtaamisesta kaiken mahdollisen hyödyn irti? Millaisia etukäteistietoja ja taitoja tarvitsen saadakseni viestini perille?

Keräämme myös tarinoita siitä, miten ihmiset tulevat kohdatuiksi terveydenhuollossa.

  • Miten valmistauduit vastaanottokäynnille?
  • Koitko tulleesi kuulluksi?
  • Mitä vastaanotolla tapahtui ja millainen vaikutus sillä on ollut omahoitoosi?

Jaa kokemuksesi kanssamme sähköpostilla: tiedotus(a)hengitysliitto.fi tai kirjeitse (Hengitysliitto / Viestintä, PL 40, 00621 HELSINKI). Kirjoita sähköpostiviestin aiheeksi "potilastaidot".

Käytämme saamaamme kokemustietoa ja tarinoita vaikuttamistyössämme niin, että yksittäisiä ihmisiä ei voi tunnistaa.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa