Languages

Sisäilmasta oireilu

Sivuilta löydät tietoa sisäilmasta oireilusta, sisäilmasta oireilevan hoidosta sekä sisäilmaan liittyvästä vertaistoiminnasta ja vaikuttamistyöstä. Klikkaa vasemmalla olevaa valikkoa.

Sisäilman epäpuhtaudet ja kosteus- ja homevauriot voivat johtaa terveysongelmiin. Ympäristöministeriön arvion (2010) mukaan Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000−800 000 ihmistä. Lähes puoli miljoonaa työikäistä on kokenut oireita työpaikkansa sisäilmasta vuonna 2019. Noin 250 000 ihmistä on joskus elämänsä aikana käynyt lääkärissä pääasiassa sisäilmasta johtuvien oireiden tai sairastelun takia.

Työpaikoilla yleisimmin koettuja olosuhdehaittoja ovat tunkkainen ja kuiva ilma, riittämätön ilmanvaihto, veto ja epämiellyttävät hajut. Yleisimpiä oireita ovat nenän, silmien ja kurkun ärsytysoireet sekä väsymys ja pään raskaaksi tunteminen. Terveydenhuollossa koetaan useammin haittoja ja oireita kuin kouluissa ja toimistoissa. 

Kotona saadaan oireita huomattavasti harvemmin kuin työpaikalla. Finterveys 2017 -tutkimuksen mukaan työikäisistä vastaajista 8 % ilmoitti joskus saaneensa kotonaan oireita sisäilmasta. Naisista 10 % ja miehistä 6 % on joskus saanut kotonansa sisäilmaan liittyviä oireita. 

Syy-seuraussuhde tuntematon kosteusvaurioiden ja terveysvaikutusten välillä

Syy-seuraussuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen ja kosteusvaurioiden välillä ei ole voitu todeta, koska vielä ei tiedetä, mistä tekijöistä ja millä mekanismeilla terveysvaikutukset aiheutuvat. Se kuitenkin tiedetään, että rakennusten kosteusvaurio on yksi hengitystieoireiden ja astman riskitekijä. Hengitystieoireiden ja astman riskitekijöitä on useita ja monesti on mahdotonta selvittää yksittäisen tekijän vaikutusta sairastumiseen. Riskitekijä lisää sairastumisen todennäköisyyttä, mutta sen olemassaolo ei välttämättä merkitse sitä, että ihminen sairastuu.

Näyttöä kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista on riittävästi, jotta on perusteltua ennaltaehkäistä ja korjata rakennusten kosteusvauriot asianmukaisesti. 

Lääketieteellisesti on olemassa kohtalaista näyttöä, että rakennusten kosteusvaurioilla on yhteyttä:

  • astmaa sairastavien ylähengitystieoireisiin
  • astman kehittymiseen
  • ylähengitystieoireisiin
  • yskään
  • hengenahdistukseen 
  • hengityksen vinkumiseen. 

Lääketieteellisesti on olemassa heikkoa näyttöä siitä, että rakennusten kosteusvaurioilla on yhteyttä:  

  • hengitystieinfektioihin 
  • allergiseen nuhaan
  • yleisoireisiin (väsymys, päänsärky, pahoinvointi)
  • atooppiseen ihottumaan.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa