Languages

Valtakunnallinen vaikuttamistyö

Tietoa Hengitysliiton sisäilmaan liittyvästä vaikuttamistyöstä.

Hengitysliitto nostaa esille sisäilma-asiat vaikuttamistyössään erilaisissa työryhmissä ja keskusteluissa päättäjien kanssa. Hengitysliiton sisäilmatoiminta kattaa asiantuntijatyön lisäksi vertaisohjaajien kouluttamista ja erilaisten verkkovertaisryhmien ja vertaispuhelimen toimintaa. Sisäilma- ja korjausneuvojamme keskittyvät kodin sisäilmaan liittyviin asioihin tavoitteena sisäilmaongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen.  

Hengitysliitto vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon jatkuvasti pitämällä yhteyttä päättäjiin ja virkamiehiin sekä nostamalla asioita keskusteluun erilaisissa työryhmissä sekä julkisuudessa. 

Lisäksi Hengitysliitto rakentaa yhteistyöhankkeissa työkaluja ja malleja, joilla tuodaan ratkaisuja hengitysterveyden edistämiseen.

Kansalliset ohjelmat

Hengitysliitto tekee kansallisissa ohjelmissa pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Hengitysliitto tuo Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan ja Kansalliseen sisäilma ja terveys 2018−2028 -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien näkökulmia sekä kosteus- ja homevaurioita kohdanneiden näkökulmia. Välitämme ohjelmiin kokemustietoa kokeilluista ratkaisumalleista ja hyväksi havaituista käytännöistä.  

Nostamme esiin vertaistuen merkitystä. Kosteus- ja homevaurioille altistuminen omassa kodissa voi johtaa myös taloudellisiin ongelmiin. Väistötilojen pitkäaikainen tarve ja irtaimiston uusiminen sekä väliaikaiset majoitusratkaisut rasittavat talouden lisäksi sosiaalisia suhteita.

Hengitysliitto tuo sisäilmasta oireilevien ääntä työryhmiin, missä ihmisten arkeen vaikuttavia ratkaisuja käsitellään. Vuoropuhelua on käytävä koko ohjelmakauden ajan, jotta ymmärrys lisääntyy ja eri näkemykset tulevat kuulluiksi siellä, missä päätöksiä tehdään. 

Hengitysliiton sisäilmatoimintaa vuodesta 1995  

Ensimmäinen sisäilmatutkija palkattiin töihin Hengitysliiton kuntoutuspalvelukeskukseen Kaprakkaan vuonna 1995. Vuosituhannen vaihteessa korjausneuvonnan hankerahoitus muuttui toiminta-avustukseksi. Liitosta tuli ympäristöministeriön kumppani Hometalkoot -projektiin vuonna 2008, vuodesta 2016 samannimisen verkkopalvelun ylläpitäjä. 

Yhteistyökumppaneitamme vuosien aikana ovat olleet erilaisten ministeriöiden (sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö) ja julkishallinnon (Opetushallitus, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, HUS Sisäilmapoliklinikka, Kela, Kuntaliitto sekä lukuisat kunnat ja kaupungit) lisäksi myös lapsiasiainvaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu. Yhteistyötä on tehty laajasti myös muiden järjestöjen kanssa: Filha ry, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Sosiaalipoliittinen yhdistys, Asumisterveysliitto, Sisäilmayhdistys, Vanhustyönkeskusliitto, Marttaliitto, Vanhempainliitto, Homepakolaiset, muutama ammattijärjestö, Puheet-neuvottelukunta, Omakotiliitto, Kiinteistöliitto ja Rakennusteollisuus.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa