Vastaa kyselyyn – vaikuta potilasturvallisuuteen!

10.12.2019
Maailmalta
Etätyö kotona
Onko nimesi ja henkilötunnuksesi kysytty, kun olet ollut potilaana? Kysyttiinkö sinulta KELA-korttia? Toteutuuko potilaan tunnistaminen tällä hetkellä?

Potilaan tunnistaminen on yksi turvallisen hoidon perustekijöistä. Potilaan henkilöllisyys pitäisi varmistaa ennen jokaista toimenpidettä ja tutkimusta. Näin voidaan varmistua siitä että oikea potilas saa oikean hoidon.

Hengitysliitto on jäsen Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksessä, joka toteuttaa anonyymiin kyselyn. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa tämänhetkistä tilannetta. Vastaamalla autat kehittämään potilasturvallisuutta terveydenhoidossa!

Kyselyyn vastaaminen kestää alle 5 minuuttia, ja siihen vastataan täysin tunnistamattomana. Vastausaikaa on 19.1.2020 asti.

Vastaa kyselyyn tästä.