Kielet

Happi loppuu eli juttu hiilidioksidista sisäilmassa

10. lokakuu 2018 - 8:34 -- Verkkotoimitus
Mies herää ja venyttelee

Onko makuuhuoneen ilma tunkkaista aamulla? Tuntuuko, että happi loppuu, päätä särkee ja keskittyminen on vaikeaa? Syynä ei aina ole homevaurio vaan tunkkaisuus ja oireilu voivat johtua huoneilman liian suuresta hiilidioksidipitoisuudesta. 

Sisäilman hiilidioksidi on osittain peräisin ulkoilmasta. Tärkein hiilidioksidin lähde sisätiloissa on kuitenkin ihminen itse. Hiilidioksidi syntyy ihmisen hengityksen kautta aineenvaihdunnan tuloksena. Kun sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee riittävän korkeaksi, seuraa väsymystä, päänsärkyä ja työtehon alenemista. Hiilidioksidi lasketaan sisäilman epäpuhtaudeksi ja sisäilmaan ylimäärin kertyvä hiilidioksidi kertoo huonosta ja riittämättömästä ilmanvaihdosta.

Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa sisäilmasta kaasumaisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia sekä kosteutta ja tuoda uutta puhdasta ilmaa tilalle. Ilmanvaihdon tulisi olla toiminnassa aina. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden avulla voidaan siis arvioida ilmanvaihdon riittävyyttä tilojen käyttöön nähden. Asumisterveysasetuksen mukaan hiilidioksidin toimenpideraja on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman keskimääräinen hiilidioksidipitoisuus on 400 ppm. 

Ilmanvaihto toimii usein puutteellisesti rakennuksissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Tämä johtuu siitä, että painovoimaisessa ilmanvaihdossa rakennuksen ilmanvaihto perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaerojen ja tuulen aiheuttamaan paine-eroon. Tällöin ilmanvaihto toimii parhaiten talvisin, kun lämpötilaero on suuri ulko- ja sisäilman välillä. Tyynellä, lämpimällä säällä ilmanvaihtuvuus on heikkoa. 

Erityisesti tunkkaista sisäilmaa ja kohonnutta sisäilman hiilidioksidipitoisuutta esiintyy rakennuksissa, joissa ei ole lainkaan korvausilmaventtiileitä. Mikäli niitä ei ole, tulee ne asentaa. Raitista ilmaa pitää tulla makuuhuoneisiin ja oleskelutiloihin. Ilma poistetaan keittiön, WC-tilojen ja kylpyhuoneen kautta. Tärkeää on varmistaa myös ilman kulku asunnon sisällä tulolta poistolle. Vaikka asunnon ilmanvaihto on koneellinen, voi sisäilman hiilidioksidipitoisuus silti nousta liian korkeaksi. Tähän johtaa väärin säädetty tai mitoitettu ilmanvaihto. Ilmanvaihto voi olla myös poissa päältä osittain tai kokonaan johtuen esim. toimintavioista tai asetuksista. 

Hiilidioksidipitoisuus tulee mitata sisäilmasta, jos sisäilma tuntuu tunkkaiselta tai ilmanvaihdon riittävyyttä on syytä epäillä. Erityisen hyvin hiilidioksidin mittaus toimii tiloissa, joissa on painovoimainen ilmanvaihto eikä ilmanvaihdon riittävyyttä voida arvioida luotettavasti poistoilmaventtiileistä mittaamalla. Mikäli hiilidioksidipitoisuus on korkea, lähdetään pitoisuutta alentamaan ilmanvaihtoa tehostamalla.

Asunnoissa erityisesti makuuhuoneissa hiilidioksidipitoisuus saattaa kohota liian korkeaksi yön aikana, jos tuloilmaa ei tule huoneeseen riittävästi. Ongelmaa usein lisää makuuhuoneen oven pitäminen suljettuna, sillä se estää ilman siirtymisen asunnon sisällä. Oven ja kynnyksen välissä tulisikin olla vähintään parin sentin ilmaväli siirtymisen varmistamiseksi. 

”Asu Oikein”-seurantaprojektissa otimme tarkastelun kohteeksi jokaisesta neljästä asunnosta yhden makuuhuoneen hiilidioksidipitoisuuden. Vertailun vuoksi otimme myös asuntojen olohuoneet tarkasteluun. Täältä pääset katsomaan hiilidioksidipitoisuuskäyrät kahden viikon tarkastelujaksolta syyskuun alusta. 

Seurantaprojektissa mukana olevien kommenttien perusteella sisäilmanolosuhteiden seuraaminen on ollut hyödyllistä ja mielenkiintoista. Kaksi heistä kertoo seuraavansa mittaustuloksia viikon tai parin välein. Lisäksi toinen vastaajista kertoo mittausdatan perusteella kiinnittäneensä erityisesti huomiota makuuhuoneiden ilmanvaihtoon. 

Osallistujan kokemuksia makuuhuoneen olosuhteista:

”Nukumme kohtuullisen kylmässä ja makuuhuoneen ovi raollaan. Yleensä myös ikkuna on raollaan. Osassa makuuhuoneita on venttiilit, jotka auttavat huomattavasti ilman vaihtumisessa. Oven laittaminen kiinni vaikuttaa merkittävästi ilmanlaatuun ja ilma tuntuu aamulla tunkkaiselta, mikäli ovi on ollut kiinni. Mikäli lapsen makuuhuoneessa on nukkunut myös vieras, ilman hiilidioksidipitoisuus mittausdatan perusteella on ollut huomattavasti normaalia korkeampi.”

Katso kaikki seurantaprojektin blogi-kirjoitukset

Asuoikein

Bloggaaja

Kirsi Säkkinen

Kirsi Säkkinen

Sisäilma-asiantuntija

Hengitysliitto ry

Toimin Hengitysliitossa sisäilma-asiantuntijana. Vastaan sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimessa muun muassa homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyviin kysymyksiin.  Peruskoulutukseni on FM, pääaineena kemia. Suoritan parhaillaan Rakennusterveysasiantuntija-koulutusta.

Lisää bloggauksia aiheesta

#Asuoikein

Kirsi Säkkinen Hengitysliitto ry
6.06.2018 #Asuoikein
Kirsi Säkkinen Hengitysliitto ry
24.08.2018 #Asuoikein
Kirsi Säkkinen Hengitysliitto ry
11.12.2018 #Asuoikein