Kielet

Kannatteleva työkyvyn arviointi tukee työttömän nuoren kehityspotentiaalia

29. toukokuu 2017 - 16:24 -- Verkkotoimitus
Kukka kädessä

Työn ja koulutuksen ulkopuolella elää kymmeniä tuhansia nuoria aikuisia. Työkyvyn arviointi on keskeinen väline nuoren hoidon ja kuntoutuksen tarpeiden sekä työllistymismahdollisuuksien selvittämisessä. Arvioinnilla myös ohjataan ja kontrolloidaan nuoren toimintaa ja oppimista.

Vajaakuntoiseen nuoren työ- ja toimintakyvyn arviointi on voimakas väline, koska se saattaa nuoren vastakkain häneen kohdistuvien vaatimusten ja odotusten sekä omien kokemustensa kanssa, joiden valossa työkyky voi näyttäytyä varsin heikolta. Juuri siksi työkyvyn arviointi on herkkävireistä toimintaa, joka vaatii ammattilaisilta erityistä osaamista.

Hengitysliiton Sytyke-Centren  PURA – toiminnasta työkyky -hankkeessa on Kelan rahoittamana kehitetty ammatillista kuntoutusta ja järjestetty valmennusta nuorille, joilla mielenterveyden pulmat, runsas päihteidenkäyttö tai muuten hankala elämäntilanne ovat vaikeuttaneet ammattiin opiskelua tai työllistymistä. Nuorten työhönvalmennukseen on kehitetty kannatteleva työkyvyn arvioinnin toimintamalli, jonka keskeisiä elementtejä ovat

  • työpajaympäristö
  • moniammatillinen työryhmä
  • nuoren kehityspotentiaaliin keskittyvä arviointi yhdessä nuoren kanssa
  • jatkuva arviointi.

Moniammatillinen työryhmä arvioi nuoren työkykyä suhteessa työn tekemiseen työpajalla sekä nuoren yksilölliseen elämänhistoriaan ja -tilanteeseen. Arviointi tapahtuu yhdessä nuoren kanssa ja keskittyy niiden asioiden löytämiseen ja osoittamiseen, jotka ovat nuoren toimintakyvyn vahvuuksia, joissa nuori on onnistunut ja jotka ovat auttaneet nuorta onnistumaan. Kehityspotentiaalin tunnistamisen ohella pyritään tunnistamaan työkykyä jarruttavia asioita sekä löytämään sopivat keinot ja väylät niiden ratkaisemiseksi.

Työkyvyn arviointi synnyttää vajaakuntoista nuorta henkisesti kannattelevaa tilaa, koska

  • antaa tilaa keskustella, kuunnella ja ymmärtää muutoksen vaikeus nuoren kokemaa vasten
  • saatu myönteinen palaute jää nuorten mieleen ja kannustaa jatkamaan vaikeuksista huolimatta
  • nuori saa käsityksen, miksi asiat käytännössä eivät suju sekä mihin ja miten hän pystyy itse vaikuttamaan.

Tutkimuksen mukaan nämä ovat ammatillisia viestejä, joita työkyvyn arvioinnin kohteena olevat nuoret arvostavat.

Kannatteleva työkyvyn arviointi on jatkuvaa. Se ei tule kerralla valmiiksi, vaan vaatii aikaa sekä ammattilaisilta sitkeyttä ja rohkeutta hellittää työllistymisen ja kouluttautumisen ”suurista” tavoitteista kohtaamaan nuori ja perehtymään hänen elämäntilanteeseensa kuullen nuoren näkökulmaa.

työkyky

Bloggaaja

Minna Mattila-Aalto

Erikoistutkija, VTT, KM

Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Kirjoittaja on vastannut Putoaville ratkaisu (PURA) -hankkeessa tehdystä tutkimuksesta vuosina 2014-2017.

Sytyke-Centre