Kielet

Nuorten päihteidenkäytön ongelmia ratkaistaan ammatillisen ja päihdekuntoutuksen yhteistyöllä

2. kesäkuu 2017 - 12:36 -- Verkkotoimitus
Nuori istuu ja tuijotaa lenkkitossujaan

Vaikka nuorten päihteidenkäyttö on Suomessa vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana, suomalaiselle päihteidenkäytölle on edelleen tyypillistä riskikäyttäytymiseen viittaava rankkuus. Kerralla juodaan paljon ja päihtymismielessä.

Hengitysliiton Sytyke-Centren yhdessä TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa toteuttamassa Pajastartti -hankkeessa havaittiin, että TE-toimiston ja sosiaalitoimen yhteisasiakkaana olevien nuorten ongelmiin liittyy runsasta päihteiden käyttöä ja käytön merkityksen mitätöintiä, sosiaalisten tilanteiden vaikeuksia, mielenterveyshäiriöitä, työ- ja opiskeluelämään sopimatonta vuorokausirytmiä, kyvyttömyyttä hoitaa talousasioita, rikollista toimintaa sekä epärealistisuutta omien tavoitteiden asettelussa tai kyvyttömyyttä asettaa tavoitteita. Mitä varhaisempaa nuoren päihteidenkäytön aloittaminen on ja mitä runsaammin nuori päihteitä käyttää, sitä todennäköisemmin nuori oireilee myös muulla tavoin psyykkisesti ja kärsii jostain muusta samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä

Kuntoutuksen tarpeessa olevien nuorten päihdehäiriöt liittyvät keskeisesti nuorten alentuneeseen työkykyyn ja kykyyn ratkaista ongelmia, joita päihteidenkäyttö osaltaan lisää. Koska ongelmat ovat luonteeltaan laaja-alaisia, päihdekuntoutuksen erottaminen muusta kuntoutuksesta ei edistä ongelmien ratkaisemista. 

Sytyke-Centre on yhteistyössä Kelan, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Avominne-päihdeklinikan kanssa kehittäneet nuorten ammatillista ja päihdekuntoutusta integroivan PURA-valmennuksen.

PURA-valmennus tarjoaa mallin nuorten varhaisvaiheen kuntoutukselle, jossa nuorelle tarjotaan samanaikaisesti apua myös päihdeongelmiin. Valmennuksen tarkoituksena on saada syrjäytyneet nuoret palvelujen piiriin, jotta nuoren elämään liittyvää ongelmien vyyhtiä voidaan tutkia yhdessä nuoren, kuntoutuksen moniammatillisen työryhmän ja ammatillisen palveluverkoston toimijoiden kanssa. Valmennuksessa ammattilaiset etsivät yhdessä nuoren kanssa parhaita yksilöllisiä ratkaisuja nuoren ongelmiin.

ammatillinen kuntoutus

Bloggaaja

Minna Mattila-Aalto

Erikoistutkija, VTT, KM

Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Kirjoittaja on vastannut Putoaville ratkaisu (PURA) -hankkeessa tehdystä tutkimuksesta vuosina 2014-2017.

Sytyke-Centre