Kielet

Seuraava hallitus, olkaa hyvä: Tässä teille valmis lause hallitusohjelmaan

27. maaliskuu 2019 - 10:44 -- Verkkotoimitus
Vaalivaatimus sisäilmasta sairastavan sosiaaliturva

Sote ja sotu. Siinä kaksi sosiaali- ja terveyspolitiikan sanalyhennettä, jotka näyttävät pieniltä ja lyhyiltä, mutta osoittautuvat aikamoisiksi mammuteiksi. Soteen eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen en mene nyt, mutta sotua eli sosiaaliturvan uudistamista käsittelen. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on juuri oikea hetki ratkaista sisäilmasta oireilevan ja sairastavan toimeentulon ongelma. 

Sisäilmasta sairastavat ovat väliinputoajia, sillä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme ei tunnista heitä. Kosteus- ja homevaurioista tai muista huonon sisäilman ongelmista johtuvaa oireilua ei useimmiten katsota perusteeksi työkyvyttömyysetuuksiin eli sairauspäivärahaan, kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Pitkiä sairauslomia tai työkyvyttömyyseläkettä ei saa, mutta toisaalta sisäilmasta oireileva ei ole työtönkään: työpaikka olisi, jos sinne vain voisi sairastumatta mennä.

Näin eduskuntavaalien alla puolueet ovat tuoneet julki omia tavoitteitaan ja mallejaan sosiaaliturvauudistuksesta. Yhteinen ymmärrys ja tahtotila on siitä, että sosiaaliturvaa tulee yksinkertaistaa. Nykyistä sosiaaliturvaa pidetään byrokraattisena ja vaikeasti ennakoitavana. Merkittävin ero puolueiden esitysten välillä on siinä, kuinka vastikkeellista sosiaaliturvan tulee olla: vastikkeeton perustulo, osin vastikkeellinen vai kokonaan vastikkeellinen eli pitääkö saamaansa toimeentuloa varten olla sairas tai työkyvytön tai pienituloinen vai saako tietyn perusturvan jokainen.

Puolueiden vaihtoehdoista yksinkertaisimmalta sisäilmasta sairastuneen näkökulmasta kuulostaa perustulo. Vastikkeettoman perusturvan turvin sisäilmasta sairastunut voisi toipua ja kuntouttaa itsensä toiminta- ja työkykyiseksi niin, ettei jatkuvasti tarvitse todistaa sairauttaan. Perustulon kysymys on sitten se, onko se yksinään riittävän suuruinen perusturva elämiseen. Myös vastikkeellinen perusturvan malli toimii sisäilmasta sairastuneelle, kunhan lähtökohdaksi otetaan se, että toimeentulo ja kuntoutukseen pääsy perustuu tarpeeseen, ei tiettyyn diagnoosiin.

Vuoden verran käynnissä olleella sosiaaliturvan uudistamista valmistelevalla hankkeella on parlamentaarinen seurantaryhmä eli siinä on edustettuna kaikki eduskuntapuolueet. Seurantaryhmä on linjannut näin: "Sosiaaliturvan tulee jatkossa yhä myönteisemmin vastata vaihtuvien elämäntilanteiden, muuttuvan työn ja osaamisen vaateisiin. Ihmisten tulisi voida ennakoida tulojaan myös muutostilanteissa." Muutostilanteet, vaihtuvat elämäntilanteet. Sitähän sisäilmasta sairastuneen elämä on. Elämäntilanne voi muuttua nopeastikin ja muutostilanteita voi olla useampia. Työ- ja toimintakyky voivat vaihdella. On tärkeää, että sairastavan ei tarvitse jatkuvasti miettiä onko hän työtön vai sairas.

Sosiaaliturvauudistusta tarvitaan, jotta voidaan estää inhimillisesti todella hankalia tilanteita, joihin ihminen joutuu. Riittävä toimeentulo tukee selviytymistä ja elämässä eteenpäin pääsyä. Tämä huomio on tärkeä sisäilmasta sairastavankin kohdalla. Jotta sisäilmasta sairastava voi kuntouttaa itseään ja päästä elämään kiinni, hän tarvitsee riittävän toimeentulon.

Sisäilmasta sairastuneen toimeentulon ongelma voidaan siis ratkaista kaikkien puolueiden sosiaaliturvamalleissa. Siksi Hengitysliitto tarjoaa valmiin lauseen hallitusohjelmaan: Sisäilmasta sairastavien työkyvyttömien ja työpaikkakyvyttömien tilanne on ratkaistava osana sosiaaliturvauudistusta. Olkaa hyvä, seuraava hallitus.

Lue lisää työpaikkakyvyttömän ja työkyvyttömän sisäilmasta sairastuneen problematiikasta Hengitysliiton eduskuntavaalivaatimuksista ja erilaisista ratkaisuehdotuksista Sari Mäen blogikirjoituksesta.

#sosiaaliturva #sisäilma #sisäilmastasairastavat 

sisäilma

Bloggaaja

Katri Nokela

Katri Nokela

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija

Hengitysliitto

Työssäni valvon hengityssairaiden etuja ja oikeuksia. Aiemmin työskentelin Hengitysliitossa sisäilma-asioiden parissa. Olen toiminut monenlaisissa yhdistyksissä ja koulutukseltani olen yhteiskuntapoliitikko. 

Tykkään ihmisistä ja kakuista. Toteemieläimeni on kirahvi.

Lisää bloggauksia aiheesta

#sisäilma

Helena Lemminkäinen Kevi Consulting Oy
5.03.2018 #sisäilma
Minna Pitkäniemi Hengitysliitto
18.06.2018 #sisäilma
Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitto
17.07.2018 #sisäilma