Kielet

Sisäilmaongelma on kimurantti viestintähaaste

5. maaliskuu 2018 - 12:51 -- Verkkotoimitus
Sisäilmakaavio

Haasteita on monia. Tilojen käyttäjillä on huoli terveydestään, ongelman hoitaminen ja viestiminen vaativat monen toimijatahon hyvää yhteistyötä, koordinointia ja ennen kaikkea suunnitelmallista viestintää. 

Viestintä on työkalu, jolla lujitetaan luottamusta, että asianmukaisesti korjatut tilat ovat terveelliset ja turvalliset. 

Ilman avointa, rehellistä, osallistavaa ja osaavaa viestintää isokin korjausinvestointi voi mennä hukkaan. 

Liian usein ollaan tilanteessa, että oireilu korjatuissakin tiloissa jatkuu, rakennuksen maine turvallisena työ- tai opiskelupaikkana on mennyt, mikä ei voi olla näkymättä kiinteistön arvossakin.

Avuksi elinkaarimalli

Hyvin suunniteltua ja toteutettua viestintää tarvitaan ongelmien havaitsemisesta korjattujen tilojen käyttöönottoon. Olennaista on, että viestintä muuntuu koko prosessin ajan. 

Parhaimmillaan viestintä on kiinteä osa korjausprojektin suunnittelua.

Sisäilmaviestintää on helppo hahmottaa elinkaarimallilla, jossa edetään seitsemän askeleen avulla. Suunnitelmallista ja tilannesidonnaista viestintää tarvitaan joka askeleella.

On kuunneltava tarkalla korvalla oman talon tuntoja ja tuntemuksia, pidettävä henkilöstö ajan tasalla, pärjättävä moninaisessa mediapyörityksessä. Moni sisäilma-asiatuntija näkee viestinnän erittäin pulmallisena ns. vaihtoehtoisten totuuksien aikakaudella.

Jos kaiken arjen kiireen keskelle iskee vielä sisäilmaongelma, osaavakin viestinnän ammattilainen voi tarvita apua ja tukea. 

Onnistunut viestintä on yhteinen ponnistus

Ongelmien ratkaisuun tarvitaan selkeä viestinnän vastuujako ja monia tahoja: kiinteistön omistaja ja käyttäjät, sisäilma- ja kuntotutkijat, suunnittelijat ja muut kiinteistöalan ammattilaiset, työturvallisuuden ja terveydenhuollon sekä viestinnän ammattilaiset jne. 

Oli sisäilmaongelman ratkaisu missä vaiheessa vaan, viestinnällisen prosessin parantaminen kannattaa aina. 

Jopa paluumuuton kynnyksellä on tehostetulla viestinnällä onnistuttu kääntämään kriittinen tilanne sellaiseksi, että luottamus korjattuun rakennukseen on palannut eivätkä turhat sisäilmahuolet kuormita työntekijöitä tai muita tilojen käyttäjiä.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun viestinnän ammattilaisten lisäksi muutkin ongelman parissa työskentelevät oivaltavat viestinnän tärkeyden. 

Onneksi viestintää voi oppia!

sisäilma

Bloggaaja

Helena Lemminkäinen

Helena Lemminkäinen

Johtava konsultti, VTT

Kevi Consulting Oy

Helena Lemminkäinen on monipuolisen kokemuksen omaava konsultti ja viestijä, joka on perehtynyt viime vuosina myös sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen viestintään mm. Työsuojelurahaston hankkeessa TSR-114466.

www.kevicon.fi

Lisää bloggauksia aiheesta

#sisäilma

Minna Pitkäniemi Hengitysliitto
18.06.2018 #sisäilma
Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitto
17.07.2018 #sisäilma
Heikki Rautio Hengitysliitto
18.09.2018 #sisäilma