Kielet

Verkkovertaistoiminta tuo vertaistuen lähelle 

12. marraskuu 2020 - 13:00 -- Irmeli Behm
Vanhempi mies osallistuu viiden henkilön verkkokokoukseen kannettavan tietokoneen avulla. Tietokoneen näytöllä näkyy kaikki neljä muuta osallistujaa.

Hengitysliitolla on ollut verkkovertaistoimintaa jo vuodesta 2017 alkaen. Kuluvana vuonna verkkovertaistoiminnan merkitys on vain korostunut entisestään. Osa kasvokkain kokoontuvista vertaisryhmistä on siirtänyt keväällä ja syksyllä ryhmätapaamiset verkkoon. Näin vertaistuki on mahdollistunut, vaikka se ei ole ollut mahdollista kasvokkain. 

Tällä hetkellä Hengitysliitossa on 10 toimivaa verkkovertaisryhmää. Ryhmässä on osallistujia 6–10 henkilöä ja kokoontumisia on kerran kuukaudessa. Keskustelun sisältö verkkovertaisryhmässä nousee osallistujien tarpeista. Keskustelu on aina luottamuksellista ja toisia arvostavaa. Ryhmässä vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia muiden samoja asioita kokeneiden kanssa.

Verkkovertaisohjaaja on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai läheinen, joka on koulutuksessa saanut valmiudet ohjata vertaisryhmää verkossa. Hän sopii ryhmän tapaamisajankohdat, kutsuu ryhmäläiset mukaan ja tapaamisen aikana huolehtii, että jokainen ryhmään osallistuja tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Verkkovertaisohjaaja saa tukea, ohjausta ja neuvontaa Hengitysliiton asiantuntijoilta. Verkkovertaisohjaajien omissa verkkotapaamisissa vaihdetaan kokemuksia, ajatuksia ja vinkkejä muiden verkkovertaisohjaajien kanssa.

Fibroosisisarten verkkovertaisryhmä antaa uskoa tulevaan

Pirkko Hilden
Media Folder: 

Pirkko Hilden on Hengitysliiton Fibroosisisarten verkkovertaisryhmän ohjaaja. Verkkovertaisryhmä on tarkoitettu keuhkofibroosia sairastaville naisille.

– Idea ryhmään tuli siitä, että Hengitysliitolla oli jo keuhkofibroosia sairastavien miesten verkkovertaisryhmä. Ryhmämme on toiminut huhtikuusta 2020 alkaen ja kokoonnumme kerran kuukaudessa. Lisäksi kaikki ovat halunneet tulla mukaan myös WhatsApp-ryhmään, joka perustettiin ryhmäläisten välille, kertoo Pirkko.

– Ryhmän alussa tutustuimme toisiimme. Meillä on ollut ryhmässä vieraina Hengitysliitosta Marika Kiikala-Siuko ja liikuntasioista kertomassa Veera Farin. Olemme osallistuneet Hengitysliiton järjestämiin verkkoluentoihin ja keskustelleet siellä esiin tulleista asioista. Joulukuun tapaamisen vietämme pikkujoulun merkeissä.

­– Ohjaajana toimiminen on antanut minulle paljon. Olen tutustunut uusiin ihmisiin, meistä on tullut ystäviä. Sama elämäntilanne yhdistää. On ollut hyvä saada jakaa asioita toisten kanssa, kuulla heidän tarinaansa.    

– Ryhmäläiset ovat kertoneet, että on hyvä, kun on tämmöinen ryhmä, missä voi puhua luottamuksellisesti ja toiset ymmärtävät heti mistä puhutaan. Nyt, kun korona on rajoittanut elämistä ja yhteydenpitoa muihin, niin näistä asioista keskusteleminen ryhmässä on ollut tärkeää. Toisten tapaaminen antaa uskoa tulevaan, toteaa Pirkko. 

Bloggaaja