Facebook : 2050741488287713

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion liikuntaneuvosto käynnistivät laajan verkkokuulemisen liikunnasta osana liikuntapoliittisen selonteon valmistelua. Hengitysliitto korostaa näkemyksessään, että pitkäaikaissairailla ja vammaisilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua.

Picture: 
External ID: 
2050741488287713
Nimi: 
Hengitysliitto