Facebook : 2486849131343611

Kaikille pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille on taattava yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua, harrastaa liikuntaa ja urheilua omatoimisesti ja järjestetyssä liikunnassa. Liikuntatilojen tulee olla esteettömiä ja sisäilmaltaan terveitä. Lue lisää Hengitysliiton asiantuntijalausunnosta: https://bit.ly/2TBN43T

Picture: 
External ID: 
2486849131343611
Nimi: 
Hengitysliitto