Facebook : 2649305691764620

Tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttäminen ovat riippuvuuksia, joihin vaikuttavat erilaiset inhimilliset, fyysiset ja psyykkiset, tekijät. Sikiöillä, vauvoilla, lapsilla ja nuorilla on oikeus hengitysterveyteen ja savuttomaan elämäntapaan. Vanhemmat ja lähiympäristön aikuiset kantavat vastuun, että lasten oikeudet toteutuvat. Hengitysliitto lahjoittaa vuonna 2019 noin 70 häkämittaria 6 paikkakunnan äitiysneuvoloihin ympäri Suomea. Häkämittarien avulla kannustetaan savuttomuuteen ja tuetaan raskausaikana vanhempia nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Lue lisää: https://bit.ly/2WNJ7La

Picture: 
External ID: 
2649305691764620
Nimi: 
Hengitysliitto