Vastaus: 

Lääkäri on lähettänyt sinut keuhkopoliklinikalle, koska hänellä on ilmeisesti oireittesi ja tutkimusten perusteella herännyt epäilys mahdollisesta ammattitaudista. Ammattitauti on sairaus, joka on aiheutunut pääasiallisesti työssä fysikaalisesta, kemiallisesta (kuten asbesti) tai biologisesta tekijästä. Syysuhdetta sairauden ja työn välillä arvioidaan asbestille altistumisen määrän, keston ja sairauden laadun perusteella. 

Keuhkopoliklinikalla lääkäri tutkii ja arvioi altistumisen määrää ja oireita ja tekee tarvittavat tutkimukset oireiden todennäköisen aiheuttajan tunnistamiseksi. Mikäli lääkäri epäilee ammattitautia, hän tekee E-lääkärinlausunnon vakuutusyhtiölle, joka päättää ammattitaudista. Tehdyt tutkimukset korvataan, vaikka sairaus ei osoittautuisikaan ammattitaudiksi. Edellytyksenä kuitenkin on, että ammattitautiepäily on ollut perusteltu.

Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää hienojakoista pölyä ja ohuita asbestikuituja, jotka kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Asbestille altistumisen ja sairastumisen välillä on 10 - 40 vuoden viive.

Kaikkein yleisin asbestin aiheuttama sairaus on keuhkopussin muutokset eli niin sanottu plakkitauti. Suurin osa näistä muutoksista on ulomman keuhkopussikalvon paksuuntumia eli plakkeja, joilla ei ole yleensä todettu olevan vaikutusta keuhkojen toimintaan. 

Osa muutoksista on sisemmän keuhkopussinkalvon kiinnikkeitä ja paksuuntumista. Niillä voi runsaana esiintyessään olla huomattavaakin vaikutusta keuhkojen toimintaan. 

Asbestoosi eli asbestipölykeuhko on perinteinen asbestisairaus. Keuhkojen alaosaan keuhkokudokseen kehittyy molemmin puolin laaja-alaista sidekudoslisää eli fibroosia. Asbestin aiheuttama vakava sairaus on keuhkosyöpä ja vatsakalvon tai keuhkopussin pahanlaatuinen kasvain mesoteliooma. 

Lisätietoa:

Asbestisairaudet -sivut

Opas asbestialtistuneelle ja -sairastuneelle

Tarja Pajunen, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija