Vastaus: 

Jatkuva väsymys, päiväaikainen väsymys ja aterian jälkeen ilmaantuva voimakas väsymys voivat aiheutua monesta eri syystä. Yksi mahdollinen väsymysoireilun aiheuttaja on uniapnea (eli unenaikaiset hengityskatkokset), joka yhdistettynä ehdotonta valppautta vaativassa ammatissa työskentelyyn, vaatii kiireellistä selvittelyä.

Väsymyksen mahdollisena syynä tulee uniapnean lisäksi ottaa huomioon vapaaehtoinen valvominen, muut unihäiriöt ja väsymystä aiheuttavat sairaudet ja tilat, kuten masennus, työuupumus, diabetes ja kilpirauhasen vajaatoiminta.

Joka tapauksessa sinun on syytä hakeutua pikimmiten lääkärin vastaanotolle esimerkiksi työterveyshuoltoon tai terveysasemalle, jotta terveydentilaasi voitaisiin arvioida tarkemmin.

Lisätietoa uniapneasta:

www.hengitysliitto.fi/uniapnea
Opas uniapneaa sairastaville

Maija Kolstela, terveysasiantuntija

Tyyppi: