Vastaus: 

Kyllä on. Pysäköintilupaa on mahdollista hakea vaikeasti hengityssairaalle tai hänen kuljettamistaan varten. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus, jossa käy ilmi hengityssairauden laatu ja vaikeustaso. Sairauden aiheuttaman haitan on estettävä itsenäinen kävely. Haittaluokan on oltava vähintään 11.

Lupaa haetaan vielä tämän vuoden ajan poliisilta (www.poliisi.fi), mutta haku siirtyy 1.1.2016 Trafiin (www.trafi.fi).

Lupa on henkilökohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Lupa myönnetään ensisijaisesti hakijalle. Hakemukseen tarvitaan 2 valokuvaa ja lääkärintodistus. Pysäköintilupa on voimassa 10 vuotta kaikissa EU-maissa.

Pysäköintilupahakemus

Ajoneuvoveron perusosan vapautus

Kun pysäköintilupa on myönnetty, saa vapautuksen ajoneuvoveron perusosasta. Hakemus tehdään Trafiin. Liitteeksi tarvitaan kopio pysäköintiluvan molemmista puolista. Ajoneuvon perusvero on maksettava hakemisen aikana, mutta sen saa takaisin takautuvasti. Diesel-autosta maksetaan käyttövoimavero.

Autoveronhuojennus

Vaikeaa hengityssairautta sairastava ja kotihappihoidossa oleva voi hakea autoveronhuojennusta. Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään huomiota liikkumista estävän tai merkittävästi rajoittavan vamman laatuun, auton tarpeeseen, sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä perheen taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan.

Hakemuksessa on mainittava, että verohuojennusta haetaan autoverolain 50 § perusteella. Veronhuojennusta voi myös hakea ennakkoon, jolloin on ilmoitettava hankittavan auton hinta. 

Päätöksestä ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Hakemus on vapaamuotoinen. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto haitasta (kuten pysäköintiluvassa), kopio ajokortista sekä selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta tai asuinkunnan sosiaaliviranomaisten antama selvitys hakijan taloudellisesta asemasta.

Lisätietoa Tullin sivuilla.