Vastaus: 

Lentomatkoja ei koskaan suositella happihoidossa olevalle, mutta matkanne on tietyin edellytyksin mahdollinen. Aloittakaa matkanne suunnittelu keskustelemalla miehesi lääkärin kanssa kunnon riittävyydestä ja lisähapen tarpeesta matkan aikana. Lääkäri arvioi miehesi voinnin ja lentokelpoisuuden. Jos miehesi happiarvot ovat matalat tai hiilidioksidin kertymisen vaara on olemassa kotioloissakin, matkanne on tuskin mahdollinen.

Happilisän tarpeellisuutta ja riittävän happivirtauksen määrää voidaan arvioida hypoksia-altistuskokeella, joka on useimmilla paikkakunnilla kustannettava itse. Olkaa hoitavaan keuhkolääkäriin yhteydessä jo ennen matkan varaamista. Lentoyhtiöt edellyttävät lääkärin laatiman MEDIF-lomakkeen toimittamista hyvissä ajoin ennen matkaa.

Omia happipulloja tai Suomessa käyttöön lainattua verkkovirtakäyttöistä happirikastinta ei pääsääntöisesti voi lentokoneessa käyttää eikä kuljettaa, joten käykää happilisän järjestäminen läpi lentoyhtiön kanssa hyvissä ajoin ennen matkaa.

Jos käytätte matkakohteessa omaa matkahappirikastinta, tarkistakaa myös kohteessa käytettävä jännite sekä sähköpistokkeen sopivuus. Miehesi kuntoa arvioidessa, huomioikaa myös lentämiseen liittyvä liikkuminen. Onko miehesi kunto riittävän hyvä, jotta hän jaksaa kävellä terminaaleissa ja mahdollisesti pitkiä välimatkoja?

Voitte kysyä hapen järjestelyistä lääkkeellistä happea toimittavilta yrityksiltä. Oxytravel-palvelu toimittaa lääkkeellistä happea moniin ulkomaan matkakohteisiin.

Huomioikaa myös, että tavallinen matkavakuutus ei korvaa happihoitopotilaan keuhkosairaudesta johtuvia matkan aikaisia ongelmia, joten vakuutusturvan kattavuus kannattaa varmistaa ennen matkaa.

EU- ja Eta-valtioissa sekä Sveitsissä matkustettaessa on hankittava EU-sairaanhoitokortti. Kortilla on oikeus saada julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa samalla hinnalla kuin paikalliset. Kortti on maksuton ja se haetaan Kelasta p. 020 692 203 tai www.kela.fi ja siellä lomake SV 193. Tietoa ulkomaisista terveyspalveluista saatte Kelasta rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä www.kela.fi/yhteyspiste, p.020 634 0400.

Tarja Pajunen, sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija