Vuosiselvityslomake

Avustukset

Muut tuotot

Tuotot yhteensä

Palkat

Henkilösivukulut

Toimitilakulut

Matkakulut

Neuvottelukulut

Ulkopuoliset palvelut

Muut toimintakulut

Kulut yhteensä