Ammattihenkilöstön täydennyskoulutus

Hengitysliitto ry järjestää hengityssairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää ammattihenkilöstön täydennyskoulutusta.

Hengitysliitto ry ja Filha ry (Finnish Lung Health Association) ovat sopineet terveydenhuollon ammattihenkilöstön koulutusyhteistyöstä. Filha järjestää Hengitysliiton kanssa yhteistyössä hengityssairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää täydennyskoulutusta.

Koulutuskalenteri on osoitteessa http://www.filha.fi/suomi/koulutuskalenteri/.