Sytyke

Sytyke tarjoaa erilaisia alihankintapalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. Lisäksi se palvelee yksittäisiä ihmisiä ja toimii kuntoutumisen ja työllistämisen monipalvelukeskuksena.

Sytykkeen perustehtävä on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden syrjäytyneisyyden ehkäisy ja työelämävalmiuksien tukeminen. 

Sytykkeellä on pitkät toimintaperinteet Pohjois-Pohjanmaalla eli Oulun eteläisellä alueella erityisesti Sievissä, Alavieskassa ja Ylivieskassa. Sytykkeen metallipajassa valmistetaan mm. päätysuojaverkkoja eurooppalaisiin jääkiekkokaukaloihin ja kootaan erilaisia metallikiinnikkeitä parvekelasien asentamista varten. Sytykkeen puupaja valmistaa monen yrityksen kuljetus- ja logistiikkatoimintaa helpottavat lavat ja kuljetuslaatikot.

Sytykkeellä on pitkä kokemus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Sytyke tarjoaa myös matalan kynnyksen toimintaa eli sosiaalista kuntoutusta, jossa tavoitteena on arkirytmin hankkiminen. Sytykkeessä autetaan kuntoutujaa löytämään realistinen tulevaisuuden suunnitelma ja arjenhallinta kuntoon. Itsetunto kohoaa osaamisen kanssa, kun työhön valmennetaan aidoissa työtehtävissä. Vertaisverstas, Hyvä sauma ja PURA-hankkeissa on rakennettu uusia ratkaisumalleja ja käytännönläheisiä työkaluja, erityisesti nuorten syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien tueksi.

Sytyke tekee yhteistyötä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa: työllisyyspalvelujen lisäksi tarjotaan kauppakassipalvelua vanhuksille ja pyöritetään terveyskeskuksen kahvilaa. Sytykkeen omissa tiloissa sijaitsevaan kierrätyskauppaan voi lahjoittaa ylimääräiseksi jääneet tavarat ja tehdä löytöjä.

Sytyke

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa