Sytyke

Sytyke tarjoaa erilaisia alihankintapalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. Lisäksi se palvelee yksittäisiä ihmisiä ja toimii kuntoutumisen ja työllistämisen monipalvelukeskuksena.

Sytykkeen perustehtävä on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden syrjäytyneisyyden ehkäisy ja työelämävalmiuksien tukeminen. 

Sytykkeellä on pitkät toimintaperinteet Pohjois-Pohjanmaalla eli Oulun eteläisellä alueella erityisesti Sievissä, Alavieskassa ja Ylivieskassa. Sytykkeen metallipajassa valmistetaan mm. päätysuojaverkkoja eurooppalaisiin jääkiekkokaukaloihin ja kootaan erilaisia metallikiinnikkeitä parvekelasien asentamista varten. Sytykkeen puupaja valmistaa monen yrityksen kuljetus- ja logistiikkatoimintaa helpottavat lavat ja kuljetuslaatikot.

Sytykkeellä on pitkä kokemus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Sytyke tarjoaa myös matalan kynnyksen toimintaa eli sosiaalista kuntoutusta, jossa tavoitteena on arkirytmin hankkiminen. Sytykkeessä autetaan kuntoutujaa löytämään realistinen tulevaisuuden suunnitelma ja arjenhallinta kuntoon. Itsetunto kohoaa osaamisen kanssa, kun työhön valmennetaan aidoissa työtehtävissä. Vertaisverstas, Hyvä sauma ja PURA-hankkeissa on rakennettu uusia ratkaisumalleja ja käytännönläheisiä työkaluja, erityisesti nuorten syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien tueksi.

Sytyke tekee yhteistyötä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa: työllisyyspalvelujen lisäksi tarjotaan kauppakassipalvelua vanhuksille ja pyöritetään terveyskeskuksen kahvilaa. Sytykkeen omissa tiloissa sijaitsevaan kierrätyskauppaan voi lahjoittaa ylimääräiseksi jääneet tavarat ja tehdä löytöjä.

Sytyke

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2055522307809631

  Hengitysliitto

  Kuntoutusverkosto KUVE on huolissaan kuntoutuksen tulevaisuudesta sote-uudistuksessa. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtämässä Kelalta maakuntiin ottamatta kaikilta osin huomioon kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä.

 • Facebook : 2055494467812415

  Hengitysliitto

  Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio voi lisätä lapsen matala-asteista tulehdusta, mutta vaikutus ei näyttäisi olevan pysyvä, todetaan THL:n tutkimuksessa. Niin tai näin, kosteusvaurioille altistuminen on joka tapauksessa saatava loppumaan. Ja tähän on yksinkertainen resepti: rakennukset on korjattava kuntoon ja asukkailla on oltava mahdollisuus puhtaisiin väistötiloihin.

 • Facebook : 2055380104490518

  Hengitysliitto

  Hengitysliitto kerää varoja neuvoloille tarkoitettujen häkämittareiden hankkimiseksi. Mittareiden avulla voidaan seurata odottavien ja synnyttäneiden äitien ja vauvojen elimistön häkäpitoisuuksia. Näin kehitykselle haitalliset riskit voidaan havaita ja puuttua niihin jo ennakoon. Voit osallistua arpajaisiin verkossa: