Sytyke

Sytyke tarjoaa erilaisia alihankintapalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. Lisäksi se palvelee yksittäisiä ihmisiä ja toimii kuntoutumisen ja työllistämisen monipalvelukeskuksena.

Sytykkeen perustehtävä on heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden syrjäytyneisyyden ehkäisy ja työelämävalmiuksien tukeminen. 

Sytykkeellä on pitkät toimintaperinteet Pohjois-Pohjanmaalla eli Oulun eteläisellä alueella erityisesti Sievissä, Alavieskassa ja Ylivieskassa. Sytykkeen metallipajassa valmistetaan mm. päätysuojaverkkoja eurooppalaisiin jääkiekkokaukaloihin ja kootaan erilaisia metallikiinnikkeitä parvekelasien asentamista varten. Sytykkeen puupaja valmistaa monen yrityksen kuljetus- ja logistiikkatoimintaa helpottavat lavat ja kuljetuslaatikot.

Sytykkeellä on pitkä kokemus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Sytyke tarjoaa myös matalan kynnyksen toimintaa eli sosiaalista kuntoutusta, jossa tavoitteena on arkirytmin hankkiminen. Sytykkeessä autetaan kuntoutujaa löytämään realistinen tulevaisuuden suunnitelma ja arjenhallinta kuntoon. Itsetunto kohoaa osaamisen kanssa, kun työhön valmennetaan aidoissa työtehtävissä. Vertaisverstas, Hyvä sauma ja PURA-hankkeissa on rakennettu uusia ratkaisumalleja ja käytännönläheisiä työkaluja, erityisesti nuorten syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien tueksi.

Sytyke tekee yhteistyötä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa: työllisyyspalvelujen lisäksi tarjotaan kauppakassipalvelua vanhuksille ja pyöritetään terveyskeskuksen kahvilaa. Sytykkeen omissa tiloissa sijaitsevaan kierrätyskauppaan voi lahjoittaa ylimääräiseksi jääneet tavarat ja tehdä löytöjä.

Sytyke

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2276296395732220

  Hengitysliitto

  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistus tulee käymään pitkäaikaissairaiden kukkarolle ja vaikeuttamaan heidän hakeutumistaan seurantakäynneille, ellei hallitus muuta esitystään lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella. Hyvää uudistuksessa on se, että asiakasmaksu voitaisiin jättää perimättä asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon vaarantuessa.

 • Facebook : 2276130279082165

  Hengitysliitto

  Itä-Suomen yliopistossa on kehitteillä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa uniapnean diagnostiikan tarkkuutta ja helpottaa sen toteuttamista. Hengitysliitto pitää tärkeänä sitä, että uusia menetelmiä kehitetään uniapnean ja hengityssairauksien toteamisen helpottamiseksi.

 • Facebook : 2275094705852389

  Hengitysliitto

  Kansallinen terveysohjelma, jonka teemana on sisäilma, käynnistyy loppuvuodesta 2018. Hengitysliitto tuo Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, kokeiltuja ratkaisumalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Nostamme esiin myös vertaistuen merkitystä.

 • Facebook : 2274854635876396

  Hengitysliitto

  Syksyn verkkovertaisryhmät käynnistyvät. Uusina ryhminä tarjoamme uniapneaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien ryhmät. Lisäksi verkkoryhmien vertaisohjaajille käynnistyy syksyn aikana koulutusryhmä. Tulkaa mukaan! Lue lisää: