Mikä on Hengitysliitto?

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Liiton mottona on "hengitysterveys on jokamiehenoikeus".

Hengitysliitto on hengityssairaiden edunvalvoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Eri puolilla Suomea toimivien yhdistyksien toiminnassa on mukana kymmeniätuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään.

Hengitysliittoon kuuluvat lisäksi valtakunnallinen erityisammattioppilaitos Ammattiopisto Luovi, rakennusterveyden erityisasiantuntijapalveluja tarjoava Suomen Sisäilmakeskus Oy, työllistämispalveluja tarjoavat Kovak Oy / Lovak ja Sytyke-Centre sekä majoitus- ja ravintolatoimintaa harjoittavat Taitoreitti Oy ja Anttolanhovi Oy.

Mitä teemme?

Edistämme hengitysterveyttä

 • Savuttomuus
 • Hyvä sisäilma
 • Liikunta ja terveelliset elämäntavat

Edistämme hengityssairaan hyvää elämää

 • Hengityssairaiden palvelut ja hyvä hoito
 • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

Mihin pyrimme?

 • Olemme järjestö, jonka ääntä kuunnellaan
 • Toimimme aktiivisesti monissa verkostoissa
 • Haluamme, että hengityssairaat ja heidän läheisensä
  • voivat elää tasavertaista ja aktiivista elämää
  • voivat osallistua yhteiskunnassa ja yhteisöissä
  • voivat toimia vertaisina ja vertaistuntijoina

Liiton organisaatio

 • 87 paikallisyhdistystä ja kaksi valtakunnallista yhdistystä, joihin kuuluu lähes 30 000 henkilöjäsentä
 • Liittovaltuusto
  • tekee strategiset päätökset ja linjaa liiton suunnan
  • vahvistaa toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen
  • 25 varsinaista jäsentä
 • Liittohallitus
  • vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta
  • valmistelee liittovaltuuston päätökset
  • puheenjohtaja + 10 jäsentä
 • Keskustoimisto
  • valmistelee ja toimeenpanee liittohallituksen päätökset

Arvot

Yhteisöllisyys

 • Yhdessä tekeminen
 • Osallisuus

Liitto ja sen yhdistykset tarjoavat hengityssairaalle ja heidän läheisilleen yhteisön osallistua ja vaikuttaa. Yhdessä tekeminen synnyttää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Samalla se voimaannuttaa ja lisää toiminnan mielekkyyttä. Yhteistyötä tehdään yli yhdistys- ja liittorajojen.

Vastuullisuus

 • Reagointiherkkyys
 • Ennakoivuus
 • Yhteistyöhakuisuus

Liitto edistää tavoitteellisesti hengitysterveyttä ja hengitys sairaan hyvää elämää reagoimalla herkästi ja ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin. Vahvistaakseen toiminnan vaikuttavuutta liitto toimii yhteistyöhakuisesti. Jokaisella jäsenellä on vastuu toiminnasta.

Vertaisuus

 • Vertaisten ja vertaistuntijan kokemustiedon arvostaminen
 • Läheisyys

Liitto saa voimansa vertaisten toiminnasta. Vertaisten ja vertaistoimijoiden kokemustietoa arvostetaan.Vertaiset toimivat lähellä ja ovat läsnä vertaisryhmissä ja verkoissa. Vertaistuntijalla tarkoitetaan sellaista ihmistä, jolla on taitoa ohjata ja neuvoa toisia vertaisia.