Kielet

Tutkimussäätiön tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan jokaisen oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Hengityssairauksien tutkimuslaitoksen Tietosuojaselosteen löydät tästä linkistä.

Henkilötieto

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja mm. nimi, henkilötunnus, osoite- ja sijaintitiedot eli kaikki mahdollinen tieto, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös tiedoista ja tarkastaa tietosi. Hengityssairauksien tutkimuslaitoksen Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeen löydät tästä linkistä

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi rekistereissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto. Hengityssairauksien tutkimuslaitoksen Rekisteritietojen korjaamisvaatimus –lomakkeen löydät tästä linkistä.

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa