Tue toimintaa

Voit omalta osaltasi tukea Hengitysliiton toimintaa eri tavoin. Valitse Sinulle sopivin tapa!

Keräysvarojen käyttö

Hengitysliitto käyttää keräysvaroja hengityssairaiden tarvitsemien laitteiden hankintaan, joita luovutetaan paikallisesti terveydenhuollolle edelleen sairastuneille lainattavaksi. Osan varoista käytämme ohjaukseen ja neuvontaan (oppaat, koulutustapahtumat, nettisivujen tuotanto ym.).

Rahankeräyksen valvonta

Suomessa toimivien järjestöjen rahankeräystä säätelee rahankeräyslaki ja arpajaisten järjestämistä arpajaislaki (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047).

Poliisihallitus on myöntänyt Hengitysliiton rahankeräykselle luvan (POL-2014-12313) ja arpajaisten järjestämiselle luvan (2020/2013/5578). Keräysten ja arpajaisten järjestämisluvan saamisen edellytyksenä on aiemmista keräyksistä ja arpajaisista tehtävät hyväksyttävät tilitykset.

Keräysvarojen käyttö 2000-2011

2011 Keräysvaroilla hankittiin 2000 Pef-mittaria, jotka luovutettiin valtakunnallisen Astmapäivän yhteydessä kouluterveydenhuollon käyttöön. Astmaa sairastavat nuoret saivat hyvää apua oman sairautensa tilan seuraamisessa. Lisäksi hankittiin kannettavia happirikastimia, jotka luovutettiin Etelä-Karjalan, Rovaniemen ja Satakunnan keskussairaaloille sekä Lohjan sairaalan keuhkopoliklinikalle.

2010 Keräysvaroilla hankittiin 50 happisaturaatiomittaria, jotka luovutettiin terveyskeskusten kuntoutusosastoille. Niiden avulla vaikeasti hengityssairaat voivat tarkkailla oman elimistönsä happitasapainoa. Lisäksi luovutettiin kolme kannettavaa happirikastinta sairaaloiden keuhkoyksiköille, jotka lainaavat laitteita niitä tarvitseville. Laite auttaa vaikeasti hengityssairaan selviytymistä kotiaskareissa ja helpottaa liikkumista paikasta toiseen.

2009 Terveysasemille jaettiin 2000 Pef-mittaria, joiden avulla astmaatikko voi seurata kotioloissa sairautensa tilaa ja tunnistaa, milloin on tarve mennä lääkäriin.

2008 Keuhkoahtaumapäivän yhteydessä luovutettiin kannettavia happirikastimia keskussairaaloille (vrt. sama menetelmä, kuin kohdassa 2004-2005).

2007 Sairaanhoitopiirien käyttöön jaettiin 100 kappaletta lääkesumuttimia. Sumuttimia lainataan potilaille kotikäyttöön tarpeen mukaan. Suomessa on tuhansia lapsia ja aikuisia, jotka tarvitsevat laitetta lähes päivittäin, mutta kalliin hankintahintansa vuoksi lääkesumuttimet ovat harvojen hankittavissa.

2006 Terveysasemille hankittiin pikaspirometrilaitteita, joilla tunnistetaan keuhkoahtaumatauti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

2004 - 2005 Keskussairaaloille luovutettiin kannettavia happirikastimia, joita sairaalat voivat lainata vaikeasti hengityssairaille. Näiden laitteiden avulla vaikeasti hengityssairaat voivat liikkua paikasta toiseen.

2003 Yli 3000 lapselle, joilla diagnosoitiin astma vuoden 2003 aikana, luovutettiin PEF-mittarit. Näiden mittareiden avulla lasten vanhemmat pystyvät kotioloissaan seuraamaan lastensa astman oireita ja hoitamaan sairautta tehokkaammin.

2002 Tuotettiin vaikeasti hengityssairaiden oma verkkoyhteisö, jonka avulla netissä käynnistettiin sairastuneille välttämätön vertaistoiminta.

2000-2001 Päiväkoteihin järjestettiin astmaattisten lasten hoitoon ja hoitoympäristöön liittyvää koulutusta sekä tuotettiin asiaan liittyvää koulutusmateriaalia.