Vaikuttaminen

Valtakunnallinen vaikuttaja

Hengitysliiton perustehtävä on vaikuttaa hengitysterveyteen ja hengityssairauksiin liittyvään päätöksentekoon, asennoitumiseen ja tietämyksen tasoon Suomessa. Liitto toimii sekä itsenäisesti että aktiivisena osana erilaisia verkostoja.

Valtakunnallisesti tavoitteena on vaikuttaa seuraaviin asiakysymyksiin:

  • sisäilmakysymyksiin liittyvä lainsäädäntö, 
  • lääkekorvaussäästöt ja  asiakasmaksulainsäädännön uudistus,
  • kuntoutusuudistus (kuntoutustakuu ja avokuntoutuksen kehittäminen),
  • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallinen ohjeistus,
  • liikuntalaki,
  • tupakkalainsäädäntö,
  • SOTE-uudistus ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaan osallisuuden kehittäminen hallituksen kärkihankkeissa sekä
  • hoitoketjut ja terveellisten elämäntapojen edistäminen.

Hengitysliitto vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon antamalla lausuntoja, tekemällä vetoomuksia ja lakialoitteita sekä kirjoittamalla kannanottoja ja mielipidekirjoituksia. Liiton asiantuntijat tapaavat sekä poliitikkoja että virkamiehiä ja osallistuvat kutsusta erilaisten työryhmien toimintaan sekä eduskunnan valiokuntien kokouksiin. Lisäksi toimitaan valtakunnallisissa ohjelmissa, kuten Allergiaohjelma 2018 ja Savuton Suomi 2030. Tutustu lausuntoihin ja tiedotteisiin.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisiin (lääkärit, sairaanhoitajat, apteekkarit ja farmaseutit, fysioterapeutit ja kuntoutusohjaajat jne.) vaikutetaan julkaisemalla tutkittua tietoa, erilaisia oppaita ja uutiskirjettä. Hengitysyhdistykset huolehtivat alueellisesta vaikuttamisesta paikallistasolla pitämällä yhteyttä esim. kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien edustajiin.

Liiton asiantuntijat antavat vuosittain yli sata haastattelua ja taustaselvitystä eri toimittajille (sanoma- ja aikakauslehdet, televisio-, radio- ja verkkomediat) sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Aiheet vaihtelevat rakentamisesta hengitysterveyteen (astma, uniapnea, keuhkoahtaumatauti, savuttomuus, liikunta) ja hengityssairaiden aseman turvaamiseen (sisäilmasta sairastuneet, yleinen sosiaaliturva jne.).

Näiltä verkkosivuilta löydät sekä ajantasaista asiatietoa että liiton asiantuntijoiden mielipidekirjoituksia. Voit lähettää palautetta ja keskustella sosiaalisen median (Facebook, Twitter) kanavissa, joissa löydät liiton ja sen asiantuntijat tunnisteella @hengitysliitto.

Kysy lisää vaikuttamistyöstä: järjestöjohtaja Mervi Puolanne ja suunnittelija Sari Mäki, etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa