Järjestöyhteistyö

Hengitysliitto kuuluu sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiseen kattojärjestöön SOSTE ry:hyn, jonka puitteissa vaikutetaan mm. tuleviin terveydenhuollon uudistuksiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Lisäksi tehdään paljon järjestöyhteistyötä mm. Tarttumattomien sairauksien NDC-verkostossa ja Savuton Suomi -verkostossa.

Hengitysliitto on mukana 1995 toimintansa aloittaneessa Harvinaiset-verkostossa, joka on valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto. Harvinaiset-verkoston toiminnan tavoitteena on parantaa harvinaisia sairauksia sairastavien ja heidän läheistensä asemaa Suomessa, tunnistaa ja tuoda esiin harvinaisuuteen liittyviä haasteita ja näkökulmia, edistää jäsentensä keskinäistä sekä myös verkoston ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten, muiden yhteisöjen, viranomaisten, julkisen palvelujärjestelmän ja tutkijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä. Lue lisää: www.harvinaiset.fi.

Euroopassa Hengitysliiton ääni kanavoituu EU-tasolla vaikuttamisessa EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations) ja Eurodis (Rare Disease Europe Patient Organisation) –organsaatioiden kautta. Olemme myös suoraan yhteydessä suomalaisiin europarlamentaarikkoihin. Käymme keskustelua ja kokoonnumme yhteen säännöllisesti muiden vastaavien pohjoismaisten järjestöjen kanssa (Nordic Heart and Lung Alliance, NHL-verkosto).

Olemme mukana seuraavissa yhteishankkeissa:

Yksi elämä

Ratkaistaan yhdessä

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa