Lausunnot

Hengitysliitto tekee vaikuttamistyötä valtakunnan tasolla, esimerkiksi lakialoitteiden tai vetoomusten muodossa. Tältä sivulta löytyvät Hengitysliiton tekemät lausunnot, kannanotot ja vetoomukset.

20.5.2017 Omaishoitajien tukea ei saa leikata

10.4.2017 Lausunto valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän luonnokseen Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

28.3.2017 Lausunto hallituksen esitysluonnokseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

9.11.2016 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

26.9.2016 Lausunto lapsiasiainvaltuutetulle sisäilmasta sairastuneiden ja oireilevien lasten oikeusturvasta

9.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä lääkekorvaussäästöiksi

30.3.2016 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

30.11.2015 Lausunto: Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

20.11.2015 Lausunto: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja

12.10.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

15.9.2015 Lausunto HE Tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

3.6.2015 Lausunto Ofev-valmisteen korvattavuuteen liittyvistä asioista

23.4.2015 Lausunto: HYKS:n ervan yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

6.3.2015 Lausunto urheilukenttien- ja palloilukenttien rakentamisesta

6.3.2015 Lausunto luonnoksesta rakennusten kuntotutkimusoppaaksi

20.11.2014 Lausunto (nro 2) hallituksen esityksestä uudeksi liikuntalaiksi

20.11.2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57b §:n muuttamisesta

11.11.2014 Lausunto Sydänliiton kanssa hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi

20.10.2014 Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi liikuntalaiksi

10.10.2014 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

2.9.2014 Lausunto luonnoksista hallituksen laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtionneuvoston asetukseksi asbestityön turvallisuudesta

29.8.2014 Lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

14.8.2014 Vetoomus iäkkäiden ulkoiluoikeuden sisällyttämisestä itsemääräämislain säädöksin

10.8.2014 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

17.6.2014 Lausunto yhdessä Kuluttajaparlamentin kanssa hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi

12.6.2014 Hengitysliiton lausunto HE sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä HE laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

30.4.2014 Hengitysliiton ja Sydänliiton kannanotto liikuntalain valmisteluun

18.3.2014 Pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

8.1.2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi

10.12.2013 Lausunto RT-ohje-ehdotuksesta

3.12.2013 Lausunto lisäyksestä tautiluokitus ICD-10:n suomalaiseen painokseen

16.9.2013 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista

4.4.2013 Kannanotto Luonnonsuojeluliiton lausuntoon "ilma laatu ja kaupunkiympäristö"

12.3.2013 Lausunto lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista

5.2.2013 Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi

15.11.2012 Lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnan tutkimukseen rakennusten kosteus- ja homeongelmista

1.10.2012 Asiakkaana sosiaaliturvan muutoksenhaun viidakossa (Hengitysliiton lausunto on Kuluttajaparlamentin tiedotteen liitteenä)

3.9.2012 Lausunto valtioneuvoston ehdotuksesta vähintään 50 megavatin polttolaitosten päästöjen rajoittamiseksi

8.5.2012 Lausunto valtioneuvoston liikennepoliittiseen selontekoon

22.3.2012 Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamiseen terveystiedon opetuksen osalta