Kielet

Maksukattojen yhdistäminen

Lääkekorvausten, terveydenhuollon maksujen ja matkakorvausten maksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi, ja tasoa lasketaan. Vuosiomavastuu jaksotetaan neljään osaan vuoden aikana.

Hengityssairaan kulut omasta hoidostaan koostuvat lääkehoidosta, hoito-, kuntoutus- ja seurantakäynneistä ja matkoista terveydenhuollon piiriin. Hengityssairaan tarvitsemista lääkkeistä osa ei kuulu lainkaan lääkekorvauksen piiriin, mikä kasvattaa hengityssairaan maksutaakkaa. Useat hengityssairaat ovat monisairaita, joten terveydenhoidon kulut koostuvat monen sairauden hoidosta.

Kuluttajaparlamentin kyselyn perusteella osa hengityssairaista on joutunut tinkimään taloudellisista syistä omasta terveydenhuollostaan. Lääkkeitä on jätetty ostamatta ja lääkärillä jätetty käymättä, ja toisaalta korkeiden sote-menojen vuoksi on jouduttu tinkimään ruuasta. Sairastamisen kustannukset on saatava laskemaan, jotta jokaisella on varaa hoitaa itsensä.

Hengityssairauksien hoidon perustana on tukea tarkoituksenmukaista omahoitoa ja estää terveydenhuoltoa kuormittavat sairauden pahenemisvaiheet. Lääkehoito on hengityssairauden keskeinen osa. Hengityssairauksista erityisesti astma on lääkehoidolla hyvin hallittavissa oleva sairaus. Kun sairaus on hallinnassa, se on oireeton. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa osa sairastuneista on valinnut vain halvemman oireenmukaisen lääkkeen ostamisen kalliimman hoitavan lääkkeen sijaan. Hengityssairauden hoidossa hoitava lääke on sairauden hoidon perusta. Nykyisillä hoitosuosituksilla saadut hyvät tulokset on varmistettava myös tulevaisuudessa hoitoa tukevan korvausjärjestelmän avulla. 

Maksukattojen yhdistäminen erilliset maksukatot säilyttäen 

Yhdistetään palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdeksi maksukatoksi ja katon tasoa lasketaan huomattavasti nykyisten kattojen yhteissummasta (1555 €). Soste on esittänyt, että kohtuullinen maksukatto olisi 775 euroa, joka vastaa kuukauden takuueläkkeen tasoa. Erilliset maksukatot säilyisivät ja niitä seurattaisiin jatkossakin. Maksukaton täyttymisen jälkeen palveluiden ja lääkkeiden tulee olla maksuttomia. Maksukattojärjestelmää tulee kehittää siten, että edunsaaja saisi hänelle kuuluvan etuuden automaattisesti, esimerkiksi keskittämällä seuranta Kelaan. 

Lue lisää Sosten taustamateriaalista ja mallista

Vuosiomavastuun jaksottaminen neljään osaan vuoden aikana 

Nopeammin toteutettava uudistus on lääkekorvausten jaksottaminen neljään osaan vuoden aikana. Tarve tähän muutokseen nousee pitkäaikaissairaiden kokemasta alkuvuoden maksupiikistä. Maksukatot nollaantuvat aina vuoden vaihtuessa. Vuoden alussa apteekkiin astuessaan hengityssairas alkaa kerryttää omavastuutaan. Esimerkiksi osalla harvinaista hengityssairautta sairastavilla lääkkeet voivat olla niin kalliita, että vuosiomavastuu tulee täyteen ensimmäisestä ostosta. Tällaisesta tilanteesta on kirjoittanut Hengitysliiton kokemustoimija Eeva-Liisa Peltonen blogissaan.  

Lääkkeiden vuosiomavastuu on vuonna 2019 572 euroa. Jaksottaminen voi tapahtua kolmen kuukauden erissä, jolloin omavastuuosuus on noin 140 euroa jokaisessa kolmen kuukauden jaksossa. 

Hengitysliitto on vuosien aikana

 • Antanut lausuntoja aina, kun käsittelyssä on ollut lääkekorvauksia ja asiakasmaksuja koskevia uudistuksia tai muutoksia. Viime vuosina vaikuttaminen on keskittynyt lääkekorvauksiin, koska lääkekorvausjärjestelmään on tehty useita muutoksia ja siihen on ehdotettu monenlaisia uudistuksia.
 • Esittänyt mm., että lääkekorvausten maksukaton tulisi olla perhekohtainen niin, että perheen lasten lääkeostot lasketaan toisen vanhemman kattoon kuuluvaksi. Tällä hetkellä terveydenhuollon palvelujen maksukatto toimii niin, että alaikäisten lasten maksut voi yhdistää toisen huoltajan maksuihin. 
 • Vaatinut, että lisähappea tarvitseva saa halutessaan matkahappirikastimen jokapäiväiseen käyttöön. Vaatimusta on esitetty mm. Apuvälineiden ohjeistusta laativalle työryöhmälle ja poliitikoille mm. eduskunnassa käydyissä tapaamisissa. 
 • Tavannut kansanedustajia ja eduskuntaryhmien työntekijöitä ja kertonut heille pitkäaikaissairaiden maksutaakasta ja tavoitteesta alentaa kustannuksia. 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2672407962787726

  Hengitysliitto

  Helsingin Sanomissa julkaistiin 26.5. kärkevästi otsikoitu laaja artikkeli sisäilmaongelmien ristiriitaisesta todellisuudesta. Artikkelissa tuotiin esille, ettei vieläkään ole olemassa tutkittua tietoa, mitkä mekanismit kosteusvaurioissa sairastuttavat osan ihmisistä. Se kuitenkin tiedetään, että osa ihmisistä oireilee ja sairastaa sisäilmasta.

  Hengitysliiton mielestä lisää tutkittua tietoa tarvitaan, jotta saadaan hoidettua sekä ihmiset että rakennukset. Sisäilmaongelmia tuottavat kosteus- ja homevaurioiden lisäksi monet muut sisäilman epäpuhtaudet. Jokaisella oireilevalla ja sairastavalla ihmisellä on oikeus tulla kunnioittavasti kohdatuksi ja saada apua tilanteeseensa. Artikkelia lainaten: "Tärkeintä olisi saada palautetta potilaan toimintakyky, edes osittain. Se ei onnistu, jos lääkäri vähättelee potilaan oireita tai ei usko tämän kertomaa."

  Hengitysliiton mielestä astmaan on suhtauduttava vakavasti. Kyseessä on keuhkoputkien limakalvojen pitkäaikainen tulehdussairaus, jonka oireita ovat pitkittynyt yskä, limannousu ja hengenahdistus. Astma on keuhkosairaus, joka on hyvin hoidettavissa lääkityksellä. Hoidon tavoitteena on oireeton arki, joka tarkoittaa sitä, että altistuminen ulkoisille ärsykkeille on katkaistava. Tiloista, jotka provosoivat oireet, on päästävä pois. Ihmisen elämänlaadulle astmaan sairastumisella on väliä.

  Helsingin Sanomien artikkeliin voi tutustua täällä: https://bit.ly/2XaEaMy. Artikkeli avautuu vain HS:n tilaajille.

 • Facebook : 2670313212997201

  Hengitysliitto

  Stumppi-neuvontapuhelin (puh. 0800 148 484) tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa tupakoinnin lopettamisessa. Stumppiin ja Hengitysliittoon voi tutustua tänään Maailma kylässä | World Village Festival -festivaaleilla. Tulkaa tapaamaan meitä klo 11 alkaen Mahdollisuuksien torille. www.stumppi.fi