Kielet

Kuntavaalit 2017

Hengitysliitto kannustaa kaikkia asioista kiinnostuneita jakamaan sisäilmaan ja liikuntapalveluihin liittyviä kuntavaaliteemoja sekä ennen että jälkeen kuntavaalien.

Hyvä sisäilma joka kouluun! Jokaisen oppimis- ja työkyky on turvattava.

Suomessa on lähes miljoona lasta ja nuorta, jotka viettävät viikoittain 20-40 tuntia opintiellä erilaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. OAJ:n tutkimuksen (2014) mukaan näistä rakennuksista 60 % kaipaa korjaamista sisäilmaongelmien vuoksi. Liian moni altistuu turhaan huonolle sisäilmalle. THL:n tutkimustulosten mukaan huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja (tiedote 2.8.2016). Hyvä sisäilma on myös oleellinen osa koko henkilökunnan työturvallisuutta ja työkyvyn ylläpitoa.

Hengitysliitto vaatii:

 • Kuntien on katkaistava väliaikaisten ja riittämättömien ratkaisujen kierre.
 • Tutkimus ja hoito on taattava sekä ihmisille että rakennuksille. Avoimesti, ajoissa ja asianmukaisesti.

Hyvä sisäilma on jokaisen perusoikeus. Suomessa altistuu päivittäin home- ja kosteusvaurioille 600 000—800 000 henkilöä. Lisäksi muut sisäilman ongelmat, kuten riittämätön ilmanvaihto, aiheuttavat oireilua. Suurin osa altistumisesta voitaisiin välttää rakennuksia huoltamalla sekä ajoissa ja asianmukaisesti tehdyllä korjaus- ja uudisrakentamisella. Sisäilmasta sairastuu n.1—10% altistuneista. Vuonna 2017 sairastuneita on Suomessa tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia. Mitä aikaisemmin he pääsevät hoitoon, sitä enemmän vaihtoehtoja löytyy oireiden hoitamiseksi ja elämänlaadun säilyttämiseksi. Koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä opettajien huoli sisäilmasta on otettava vakavasti. Kunnalla on viestintä-, tutkinta- ja korjausvastuu. Hyvin hoidetussa prosessissa kunta:

 • Valitsee koko projektille valvojan, joka huolehtii viestintä-, tutkimus- ja korjausvastuusta käytännössä. Valvoja varmistaa, että projektiin osallistuvat ovat kaikki sertifioituja ammattilaisia tutkimusten tekijöistä suunnittelijoihin ja toteuttajiin.
 • Tekee oirekyselyt ihmisille ja aloittaa rakennusten kuntotutkimukset aikailematta.
 • Siirtää ihmiset väistötiloihin, joissa on hyvä sisäilma. Huolehtii korjausprosessista suunnittelusta toteutukseen ja urakoiden loppusiivoukseen.
 • Palaa koulutyön arkeen vaiheittain: ensin oireettomat, sitten vähän oireilleet ja lopuksi enemmän oireilleet. Takuutarkastuksen yhteydessä on varmistettava sisäilman laatu.

Liikuntapalvelut osaksi hengityssairaiden hoitoketjua

Joka 5:llä suomalaisella on hengityssairaus. Hyvä fyysinen suorituskyky tukee arjesta selviytymistä ja itsenäistä asumista kotona. Hengityssairaalle liikunta on lääkehoidon rinnalla merkittävä osa omahoitoa: liikunta vähentää oireita ja terveyspalveluiden käyttöä. Kunta voi vaikuttaa pitkäaikaissairaiden työ- ja toimintakyvyn edistämiseen järjestämällä liikuntapalvelut osaksi soten hoitoketjuja ja -polkuja. Paikalliset sosiaali- ja terveysalan yhdistykset tuntevat tarpeet, järjestävät vaikuttavaa täsmäliikuntaa, ylläpitävät matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja tarjoavat vertaistukea. Kaikkien yhteistyötä tarvitaan.

Hengitysliitto vaatii:

 • Kuntien on otettava huomioon hengityssairaiden tarpeet ja rakennettava hoitoketjuihin liikuntapolut yhdessä maakunnan sote-palveluiden kanssa.
 • Kuntien on tarjottava liikuntatilat paikallisten yhdistysten liikuntaryhmille ilman tilavuokraa. Myös avustuksia tarvitaan toiminnan ylläpitoon.
 • Jokaisen kunnan on huolehdittava hyvä sisäilma lapsille ja nuorille. Tulevaisuudesta on pidettävä huolta! Suomen kilpailukyky tarvitsee osaamista, oppimisen edellytykset on saatava kuntoon.

Näin hyödynnät vaalikorttia:

 • Nosta teema esille ennen vaaleja, lähetä kortti ehdokkaille.
 • Ylläpidä keskustelua vaalien jälkeen, lähetä kortti valituksi tulleelle.
 • Lisää tietoisuutta tärkeästä aiheesta, lähetä kortti esim. virkamiehelle, esimiehellesi tai muulle sopivaksi katsomallesi henkilölle.
 • Osoita ystävällesi, että välität ja anna kortti hänelle. Samalla voit kutsua hänet mukaan esim. paikallisyhdistyksesi liikuntatapahtumaan.
 • Ota kuva itsestäsi kortin kanssa ja jaa sitä sosiaalisessa mediassa käyttäen esim. tunnussanoja: #sisäilma #hengitysliitto #liikunta #sisailmastasairastuneet. Twiittaa kortti ehdokkaille tägäämällä twiittiin henkilön tili, esimerkiksi @EdustajaEhdokas ja @hengitysliitto.

Vaalien jälkeen voit lähettää vaalikortteja edelleen ja muistuttaa asioiden tärkeydestä.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2276296395732220

  Hengitysliitto

  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistus tulee käymään pitkäaikaissairaiden kukkarolle ja vaikeuttamaan heidän hakeutumistaan seurantakäynneille, ellei hallitus muuta esitystään lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella. Hyvää uudistuksessa on se, että asiakasmaksu voitaisiin jättää perimättä asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon vaarantuessa.

 • Facebook : 2276130279082165

  Hengitysliitto

  Itä-Suomen yliopistossa on kehitteillä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa uniapnean diagnostiikan tarkkuutta ja helpottaa sen toteuttamista. Hengitysliitto pitää tärkeänä sitä, että uusia menetelmiä kehitetään uniapnean ja hengityssairauksien toteamisen helpottamiseksi.

 • Facebook : 2275094705852389

  Hengitysliitto

  Kansallinen terveysohjelma, jonka teemana on sisäilma, käynnistyy loppuvuodesta 2018. Hengitysliitto tuo Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, kokeiltuja ratkaisumalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Nostamme esiin myös vertaistuen merkitystä.

 • Facebook : 2274854635876396

  Hengitysliitto

  Syksyn verkkovertaisryhmät käynnistyvät. Uusina ryhminä tarjoamme uniapneaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien ryhmät. Lisäksi verkkoryhmien vertaisohjaajille käynnistyy syksyn aikana koulutusryhmä. Tulkaa mukaan! Lue lisää: