Kielet

Valtakunnallinen vaikuttaja

Hengitysliiton perustehtävä on vaikuttaa hengitysterveyteen ja hengityssairauksiin liittyvään päätöksentekoon, asennoitumiseen ja tietämyksen tasoon Suomessa. Liitto toimii sekä itsenäisesti että aktiivisena osana erilaisia verkostoja.

Valtakunnallisesti tavoitteena on vaikuttaa seuraaviin asiakysymyksiin:

 • sisäilmakysymyksiin liittyvä lainsäädäntö, 
 • lääkekorvaussäästöt ja  asiakasmaksulainsäädännön uudistus,
 • kuntoutusuudistus (kuntoutustakuu ja avokuntoutuksen kehittäminen),
 • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallinen ohjeistus,
 • liikuntalaki,
 • tupakkalainsäädäntö,
 • SOTE-uudistus ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaan osallisuuden kehittäminen hallituksen kärkihankkeissa sekä
 • hoitoketjut ja terveellisten elämäntapojen edistäminen.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2276296395732220

  Hengitysliitto

  Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistus tulee käymään pitkäaikaissairaiden kukkarolle ja vaikeuttamaan heidän hakeutumistaan seurantakäynneille, ellei hallitus muuta esitystään lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella. Hyvää uudistuksessa on se, että asiakasmaksu voitaisiin jättää perimättä asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon vaarantuessa.

 • Facebook : 2276130279082165

  Hengitysliitto

  Itä-Suomen yliopistossa on kehitteillä menetelmä, jonka tavoitteena on parantaa uniapnean diagnostiikan tarkkuutta ja helpottaa sen toteuttamista. Hengitysliitto pitää tärkeänä sitä, että uusia menetelmiä kehitetään uniapnean ja hengityssairauksien toteamisen helpottamiseksi.

 • Facebook : 2275094705852389

  Hengitysliitto

  Kansallinen terveysohjelma, jonka teemana on sisäilma, käynnistyy loppuvuodesta 2018. Hengitysliitto tuo Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, kokeiltuja ratkaisumalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Nostamme esiin myös vertaistuen merkitystä.

 • Facebook : 2274854635876396

  Hengitysliitto

  Syksyn verkkovertaisryhmät käynnistyvät. Uusina ryhminä tarjoamme uniapneaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien ryhmät. Lisäksi verkkoryhmien vertaisohjaajille käynnistyy syksyn aikana koulutusryhmä. Tulkaa mukaan! Lue lisää: