Kielet

Kansalliset terveysohjelmat

Yhteiskunnassamme vaikutetaan pitkäkestoisiin terveyspoliittisiin kysymyksiin kansallisten terveysohjelmien kautta. Terveysohjelmien tavoitteena on vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin.

Vaikuttaminen Kansallisten terveysohjelmien kautta

Yleensä terveysohjelmia ohjaa jokin yhteiskunnassa havaittu suuri tarve löytää ratkaisu tietyn aihealueen kysymyksiin. Esimerkiksi Allergiaohjelmassa (2008-2018) tavoitteeksi asetettiin allergioiden vähentäminen ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen.

Kansallisten terveysohjelmien tavoitteet asetetaan alussa hyvin yleiselle tasolle ja vaihe kerrallaan ne konkretisoituvat osatavoitteiksi ja suunnitelmiksi, joissa tarkastellaan asioiden ilmenemistä eri näkökulmista. Suunnitelmia täydennetään jatkuvasti ohjelman aikana havaittujen löydösten ja tarpeiden perusteella.  

Kansallinen terveysohjelma, jonka teemana on sisäilma, käynnistyy loppuvuodesta 2018. Tätä ohjelmaa on valmisteltu keväästä 2017 alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnoima Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma tulee olemaan osa Valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmaa ja sillä on sama toimintajänne, kymmenen vuotta.

Hengitysliitto tuo Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, kokeiltuja ratkaisumalleja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä. Nostamme esiin myös vertaistuen merkitystä. Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaan vaikuttamista voisi verrata poliittiseen keskusteluun, jossa erilaisia arvoja ja näkökantoja edustavat tahot rakentavat yhdessä ratkaisua, jonka puitteissa kaikki osapuolet pystyvät toimimaan. Joskus keskustelu on niin ristiriitaisten näkemysten virittämää, että se näkyy jopa lopputuloksesta. 

Yhteiskunnassa valtakunnallisen tason ratkaisujen tekeminen on monesti ns. kompromissien taidetta. Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteet eivät ole täysin yhteneväisiä Hengitysliiton omien tavoitteiden kanssa, mutta ne ovat riittävästi saman suuntaisia, että asioiden eteenpäinviemistä voidaan jatkaa yhdessä. Hengitysliitto vastaa omista linjauksistaan, eikä toimi minkään tahon kritiikittömänä äänitorvena.  

Monesti on käytettävä kokonaisharkintaa. Hengitysliiton näkemyksen mukaan on parempi olla tuomassa sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ääntä työryhmissä, missä ihmisten arkeen vaikuttavia ratkaisuja käsitellään, kuin jäädä ulkopuolelle. Vuoropuhelua on käytävä koko ohjelmakauden ajan, jotta ymmärrys lisääntyisi ja eri näkemykset tulisivat varmasti huomioon otetuksi, siellä missä päätöksiä tehdään. Otamme vastuun tästä asiasta vakavasti. 

Julkiset toimijat tekevät päätöksen, mitkä järjestöt kutsutaan keskusteluun mukaan. Sen jälkeen järjestöt itse päättävät, ottavatko kutsun vastaan vai eivät. Jokainen järjestö tekee oman valintansa ja on hyvä, että erilaiset näkökulmat ovat esillä eri puolilla yhteiskuntaa. Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan erilaisia lähestymistapoja ja polkuja.      

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma ei tuota ratkaisuja tämän päivän ongelmiin, sillä siinä tähtäin on vuoden 2028 yhteiskunnassa. Ohjelmaluonnokseen on nyt koottu asioita, joita täytyy selvittää tarkemmin, ja joihin täytyy löytää ratkaisuja.   

Mukanaolo kansallisessa sisäilmaohjelmassa on pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Sen lisäksi Hengitysliitto tekee valtakunnallista vaikuttamistyötä, jotta asioita saadaan edistettyä tässä ajassa. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon jatkuvasti, osallistumme työryhmiin, joiden tavoitteet ja toimintajänne lasketaan vuosissa tai kuukausissa. Lisäksi rakennamme erilaisissa yhteistyöhankkeissa työkaluja ja malleja, joilla tuodaan jo nyt ratkaisuja hengitysterveyden edistämiseen.

Hengitysliiton Kansalliseen sisäilma ja terveys -ohjelmaan liittyvästä toiminnasta ja viestinnästä antaa lisätietoja sisäilmatoiminnan suunnittelija Sari Mäki: etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2407519885943203

  Hengitysliitto

  Iho kutisee, silmiä kirvelee, limakalvot kuivuvat ja hengitysteitä ärsyttää. Ollaan tultu Suomessa vuodenaikaan, jossa ulkoilma ja siten myös sisäilma, alkavat kuivua. Kuivalla säällä asunnon sisäilman kosteuspitoisuuden säätelyn merkitys kasvaa. Asunnon kosteutta voi säädellä muun muassa laskemalla sisäilman lämpötilaa ja parantamalla asunnon ilmanvaihtoa. Lue tarkemmat ohjeet Hengitysliiton sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkisen blogikirjoituksesta.

 • Facebook : 2407149575980234

  Hengitysliitto

  Jokainen voi itse vaikuttaa siihen, millaista savua oman talon piipusta tupruaa. Polttotapahtuman kriittisin vaihe päästöjen kannalta on syttyminen ja palamisen alkuvaihe. Sytyttämällä oikein voit siis helposti vaikuttaa poltosta aiheutuvien päästöjen määrään. Näin sytytät oikein:

  - Tarkista ennen tulen tekemistä, että tuhka on poistettu asianmukaisesti, ja pellit ovat auki.
  - Lado puut vaakatasoon siten, että palamisilma pääsee kiertämään pilkkeiden välistä.
  - Aseta isot puut alle, pienemmät päälle, ja ylimmäksi sytykkeet.
  - Jätä vapaata tilaa vähintään kolmasosa tulipesän korkeudesta.
  - Huolehdi, että huoneeseen tulee riittävästi korvausilmaa.

 • Facebook : 2407082829320242

  Hengitysliitto

  Vuoden viimeisessä Hengitys-lehdessä on teemana keuhkoahtaumatauti. Lue lehdestä myös kattava tietopaketti ravinnon vaikutuksesta aivojesi terveyteen, perehdy videopalvelu YouTuben alkeisiin ja katso, minkälaisia työkaluja HJK Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti tarjoaa menestykseen. Lue lisää: https://bit.ly/2GpEyDd

 • Facebook : 2405665772795281

  Hengitysliitto

  Ilotulitteiden aiheuttamat lyhytaikaisetkin korkeat pienhiukkaspitoisuudet voivat aiheuttaa oireiden pahenemista hengitys- ja sydänsairauksia sairastaville sekä haittaa herkille väestöryhmille. Hengitysliitto kehottaa allekirjoittamaan Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on, että siirtymäajan jälkeen ilotulituksia saavat järjestää vain ammattilaiset. https://bit.ly/2Gk07VD