Kielet

Tilajatkeet

Tilajatketta käytetään lääkkeenoton helpottamiseen.

Tilajatke helpottaa lasten lääkkeenottoa. Myös Iäkkäät henkilöt, joilla hengityskapasiteetti on pieni ja/tai hengityksen synkronointi lääkkeenotossa ei onnistu, hyötyvät myös tilajatkeesta. Tilajatkeen kautta hengittäen aerosolimuodossa oleva lääkeannos saadaan tehokkaammin hyödynnettyä. Pienillä lapsilla tilajatkeessa käytetään maskia, mutta yleensä kolmen vuoden iästä alkaen maski voidaan jättää pois.

Tilajatkeita valmistavat Volumatic, Babyhaler, Vortex, Aerochamber ja Philips/Optichamber Diamond.

Lisätietoa esimerkiksi apteekeista ja sivulta Astman omahoito.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa