Kielet

Säännöllinen lääkehoito

Astman säännöllisen lääkehoidon perustana on hengitettävä kortisoni.

Jokaisella astmaa sairastavalla on oltava käytössään ja aina mukana nopeasti keuhkoputkia avaava lääke. Mitä vähemmän avaavaa lääkettä tarvitaan, sitä onnistuneempaa hoito on. 

Hyvän hoitotasapainon saavuttaminen edellyttää astman säännöllistä seuraamista ja lääkityksen säätämistä itselle sopivaksi lääkärin ohjeiden mukaisesti. Jos astma ei ole hoitotasapainossa, fyysinen rasitus aiheuttaa oireita lähes aina. Myös toistuvat keuhkoputkentulehdukset voivat kertoa astman huonosta hoitotasapainosta. 

Kun hoitotasapaino on löytynyt, lääkettä käytetään lääkärin määräämänä vain sellainen annos, joka pitää oireet kurissa. 

Hoitavat lääkkeet

Keuhkoputkien astmatulehdusta hoitavien lääkkeiden säännöllinen käyttö on keskeistä astman hoidossa. Hoitavien lääkkeiden avulla astmatulehdus pystytään pitämään kurissa ja joskus jopa rauhoittamaan kokonaan.

Hengitettävän kortisonin vaikutus voi alkaa jo muutamassa päivässä. Joskus parhaan tehon saavuttaminen voi kestää 1–2 kuukautta. Hoitavan lääkkeen käyttöä on tärkeä jatkaa, vaikka oireet häviävät.

Lääkäri voi määrätä käytettäväksi myös hengitettäviä yhdistelmälääkkeitä, joissa on hoitavan kortisonin lisäksi pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava lääke.

Myös sisäänhengitettävää tiotropiumia voidaan käyttää lisälääkkeenä avaamaan keuhkoputkia pitkäaikaisesti. Osa astmaa sairastavista käyttää inhaloitavan kortisonin lisäksi myös tablettimuotoisia lääkkeitä, kuten leukotrieenisalpaajia tai teofylliiniä. Myös ne rauhoittavat tulehdusta ja avaavat keuhkoputkia. 

Tarvittaessa voidaan määrätä suun kautta otettavia kortisonitabletteja kuuriluonteisesti. Erittäin vaikean allergisen tai eosinofiilisen astman hoitoon on käytettävissä pistettäviä biologisia lääkehoitoja.

Lääkäri voi harkita astman ajoittaisen lääkityksen mahdollisuutta, jos hoitotasapaino on riittävän hyvä. Tällaisissa tapauksissa lääkehoitoa toteutetaan jaksoina silloin, kun oireet alkavat. 

Ikääntyneiden lääkehoito

Ikääntyneiden lääkehoidossa on tärkeää löytää pienin mahdollinen hoitava lääkeannos. Verensokeria ja verenpainetta on seurattava.

Kela-korvaukset

Astmalääkkeet kuuluvat Kelan erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Kela korvaa 65 % astmalääkkeiden hinnasta. Lääkekorvattavuuden edellytyksenä on lääkärin toteama sairaus. Keuhkoputkien limakalvon tulehdusta vähentävän lääkityksen tulee olla käytössä säännöllisesti vähintään 6 kuukautta ennen korvattavuuden myöntämistä. Sitä ennen lääke on peruskorvattava. 

Reseptillä ostettavilla lääkkeiden kustannuksilla on olemassa kalenterivuosittainen maksukatto. Kela seuraa lääkeostoja apteekista saatujen tietojen perusteella ja tiedottaa, kun maksukatto on täyttynyt.

Farmaseutti Eeva Heino kertoo astman lääkehoidon tavoitteista ja toteutuksesta arjessa.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa