Epäiletkö hengityssairautta

Tyypillisiä keuhkoahtaumataudin ja astman oireita ovat hengenahdistus, pitkittynyt yskä, lisääntynyt limaneritys, hengityksen vinkuna ja toistuvat hengitystietulehdukset.

Uniapnean oireita ovat äänekäs, katkeileva kuorsaus ja unenaikaiset hengityskatkokset sekä jatkuva päiväaikainen väsymys, joka voi johtaa nukahteluun.

Keuhkosairaudet voivat aiheuttaa keuhkoihin monentyyppisiä toimintahäiriöitä. Yleisin hengityssairaus on krooninen keuhkoputkentulehdus, joka on astman ohella yleisimpiä kansantauteja Suomessa. Muista hengityssairauksista tavallisia ovat keuhkoahtaumatauti sekä uniapnea ja unenaikaiset hengityshäiriöt. Osa hengityssairauksista saattaa olla työperäisiä.

Yleisten hengityssairauksien lisäksi on olemassa suuri joukko harvinaisempia keuhkosairauksia. Niitä saattaa sairastaa vain muutamia tai joitain kymmeniä ihmisiä Suomessa. Tarkempia tietoja niistä löydät harvinaiset hengityssairaudet -osiosta.

Hengityssairauksien toteaminen ja hoito

Keuhkosairauksien Käypä hoito -suositukset toimivat ohjeistuksena sairauden toteamisessa ja hoidossa. Tarvittavat tutkimukset toteutetaan yksilöllisen tilanteen ja alueellisen käytännön mukaan paikallisesti.

Keuhkosairauksien toteamiseen tarvittavia tavanomaisia tutkimuksia ovat muun muassa keuhkojen auskultaatio, keuhkojen toimintakokeet, kuten PEF-mittaus, spirometria ja PEF-kotiseuranta. Muita mahdollisia tutkimuksia ovat keuhkoröntgenkuva, rasituskokeet, ihotestit ja verikokeet. Tarvittavat tutkimukset määrittelee hoitava lääkäri yksilöllisen terveystilanteen arvion ja oireilun perusteella. Oireilevan henkilön oma kuvaus oireistaan ja toimintakyvystään on tärkeä osa kokonaistilanteen arviointia.

Hakeudu varhain lääkäriin

Hengityssairautta epäiltäessä ja oireiden ilmetessä on tärkeää hakeutua mahdollisimman varhain lääkäriin. Keuhkosairauksien toteaminen ja hoito aloitetaan omalla terveysasemalla tai työikäisillä myös työterveyshuollossa. Ensisijainen sairauden hoitopaikka on oma terveysasema, josta tarvittaessa lähetetään jatkotutkimuksiin.

Lääkehoito

Hengityssairaan lääkehoito perustuu yleensä sisäänhengitettävään, inhaloitavaan lääkitykseen, joka muodostuu hoitavasta ja avaavasta lääkkeestä. Käytössä voi olla myös erilaisia suun kautta otettavia lääkkeitä.

Omaa lääkehoitoasi miettiessäsi ja sitä arvioidessasi saat siihen tukea Terveyskirjastosta Lääketietoa verkossa -sivulta.

Sosiaaliturva

Moni hengityssairas pohtii, kuinka löytää tarvitsemansa palvelut ja avun. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus on sirpaleinen ja sen hahmottaminen on vaikeaa. Palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät.

Tavoitteena on, että jokainen hengityssairas elää arkeaan toimintakykynsä säilyttäen. Terveydenhuollossa käydessä arjen haasteet kannattaa ottaa puheeksi lääkärin tai hoitajan kanssa. On hyvä muistaa, että moniin etuuksiin tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus. Sosiaalityöntekijän apu on paikallaan silloin, kun tarvitaan arjen ongelmien kokonaisvaltaista hahmottamista ja ratkaisuja ongelmiin. Myös kuntoutusohjaaja on hyvä tuki hengityssairaalle. Kuntoutusohjaaja toimii sairaalassa ja häneen voi ottaa yhteyttä maksuttomasti.

Vastauksia ja neuvoja sosiaaliturvaan liittyviin ongelmiin löytyy alla olevasta sosiaaliturvaoppaasta. Lähteenä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöistä oppaan tekijäjärjestöille kertynyt tieto. Oppaan ovat kirjoittaneet 14 järjestöstä koostuva asiantuntijaryhmä. Alla olevasta muistilistasta voi tarkistaa nopeasti, mistä johonkin tiettyyn ongelmaan saa apua.

Sosiaaliturvaopas
Muistilista hengityssairaan palveluista

Vakuutusturva

Jos olet sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, jonka vuoksi et pysty tekemään täysipäiväisesti tai lainkaan töitä, voit hakea toimeentuloetuutta, korvausta tai kuntoutusta vakuutuslaitokselta. Voit hakea korvausta myös sairaanhoitokuluista. Vakuutuslaitoksista saat neuvoja ja apua hakemuksen tekemisessä. Alla olevassa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteessä on lyhyesti kerrottu sinulle kuinka toimia. Tarkempia tietoja löydät ministeriön sivuilta kohdasta Etuuksien ja korvauksien hakeminen.

Lue vakuutusturvasta Sosiaali- ja terveysministeriön esitteestä