Kielet

Harvinaisen keuhkosairauden omahoito

Omahoito on tärkeää harvinaisen hengityssairauden keuhkosairauden hoidossa. Jokainen voi etsiä itselleen sopivat tavat ylläpitää toimintakykyään.

Liikunta 

Liikunta on tärkeä osa omahoitoa.

Liikunnan avulla muun muassa

  • fyysinen suorituskyky paranee
  • elämänlaatu paraneee
  • hengitystieoireet vähenevät
  • pahenemisvaiheet vähenevät ja niistä toipuminen nopeutuu
  • on helpompi poistaa limaa hengitysteistä.

Liikunnan aikana kuuluu hengästyä. On kuitenkin tärkeää oppia tunnistamaan hengästymisen ja hengenahdistuksen ero. 

Lue Liikuntaopas IPF-sairauden kanssa eläville

Tutustu myös Hengitysliiton ja Boehringer Ingelheimin tekemiin liikuntavideihin. 

Sekä opas että liikuntavideot sopivat kaikille keuhkosairauksia sairastaville.

Ylimääräisen liman poistaminen 

Hengitysteihin kerääntynyt lima vaikeuttaa hengittämistä, lisää hengenahdistuksen tunnetta ja lisää riskiä hengitystietulehduksille. 

Hyväksi havaittuja keinoja ylimääräisen liman poistamiseen: 

  • monipuolinen ja säännöllinen liikunta
  • hyvä ja rento hengitystekniikka
  • PEP-apuvälineet (vastustetaan uloshengitystä) 

Limanirrotukseen voidaan käyttää vahvaa keittosuolaliuosta. Erikoissairaanhoidossa arvioidaan, kenelle hoito soveltuu ja neuvotaan hoidon toteuttamisessa.Lue lisää kuntoutuksen tuesta

Terveyskylä: kuntoutumistalo

Mieliala ja läheisten tuki

Sairauden kaltaiset vastoinkäymiset kuuluvat elämään. Ihmisen kysy sietää elämän vastoinkäymisiä on yksilöllistä. Elämän tasapaino voi järkkyä sairastumisen myötä ja suhde itseen ja läheisiin voi muuttua. Kaikki tunteet ja oireet ovat sallittuja, oikeita ja aitoja. Sairastuessaan ihminen ja hänen läheisensä voivat kokea pelkoa, epätoivoa ja jännitystä, mutta sairastumisen myötä saattaa tulla myös uusia näkökulmia ja itseymmärrystä. Elämänlaatu voi jopa parantua.

On tärkeää, että sairastunut pystyy purkamaan tunteitaan. Läheisten kanssa keskustelemisen lisäksi voi hakeutua myös ammattilaisen puheille. On tärkeää olla itselleen armollinen ja arvostaa itseään sairaudesta huolimatta. Ilo, nauraminen ja elämän merkityksellisyyden pohtiminen auttavat monia. Riittävä nukkuminen ja palautuminen, monipuolinen ja säännöllinen liikunta sekä hyvä ravitsemus auttavat arjessa.

Sairastuneen läheiset

Läheisen ihmisen voi olla vaikea nähdä toisen sairastuvan. Läheinen voi tukea sairastunutta parhaiten kuuntelemalla ja olemalla läsnä. Tämä vaatii läheiseltä omien tunteiden kohtaamista. 

Jos olet sairastuneen läheinen, voit tukea parhaasi mukaan. Joskus pelkkä läsnäolo ja läheisyys riittävät, aina ei tarvitsee neuvoa ja kannustaa. Läheisen on tärkeä ylläpitää muita ihmissuhteitaan, pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja hakea tarvittaessa apua. Lue lisää mielenterveydestä

Mielenterveystalo 

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa