Oireet ja diagnoosi

Tietoa keuhkoahtaumataudin oireista ja diagnosoinnista.

Keuhkoahtaumatauti tunnistetaan usein liian myöhään, sillä sairauden alkuvaiheessa oireita ei ole tai ne ovat vähäisiä. Yskää ja limaisuutta pidetään tupakointiin liittyvänä riesana. Sairauden edetessä hengitystiet vinkuvat ja henkeä ahdistaa, ensin ylämäessä tai portaita noustessa. Lopulta pienikin ponnistelu lisää oireita. Sairastunut alkaa huomaamattaan vältellä tilanteita, joissa oireita tulee. Sairaus ehtii edetä pitkälle, koska sairastunut ei tunnista oireiden vakavuutta eikä hakeudu tutkimuksiin ajoissa. Keuhkoahtaumatauti on vaikea, jos hengenahdistusta koetaan myös levossa. 

Keuhkoahtaumataudin yleisimmät oireet ja ominaisuudet ovat:

 • Hengenahdistus tai suorituskyvyn aleneminen rasituksessa, esimerkiksi portaita noustessa, sairauden edetessä myös levossa.
 • Pitkäkestoinen yskä, etenkin aamuisin.
 • Limannousu, etenkin aamuisin.
 • Hengityksen vinkuna.
 • Taipumus hengitystieinfektioihin.
 • Toistuvat pahenemisvaiheet, joiden aikana oireet lisääntyvät.
 • Sairauden edettäessä veren alentunut happikyllästeisyys ja taipumus hiilidioksidin kerääntymiseen.
 • Mahdollisesti laihtuminen ja kuihtuminen.
 • Liitännäissairaudet.

Keuhkoahtaumatautiin tiedetään liittyvän muun muassa sydän- ja verisuonisairauksia, valtimoiden kovettumistautia eli ASO-tautia ja diabetestä. Esimerkiksi metabolinen oireyhtymä, osteoporoosi, masennus ja keuhkosyöpä ovat keuhkoahtaumatautia sairastavilla yleisempiä kuin muilla saman ikäisillä.

Keuhkoahtaumataudin toteaminen perustuu keuhkojen puhalluskokeeseen eli spirometriaan. Kokeen tulos kertoo, miten pahasti keuhkoputket ovat ahtautuneet. Puhalluskokeen yhteydessä on aina annettava keuhkoputkia avaavaa lääkettä. Keuhkoahtaumataudissa keuhkoputkien ahtautuminen säilyy avaavan lääkkeen jälkeenkin. Jos avaava lääke korjaa ahtauman osittain tai kokonaan, kysymys voi olla astmasta. Lue lisää: Astma.

Oireiden esiintymistä ja niiden vaikutusta keuhkoahtaumatautia sairastavan arkeen voidaan arvioida CAT-arviointitestillä (COPD Assesment Test) avulla. Testin voi tehdä ja tulostaa osoitteessa www.hengitys.fi.

Videossa keuhkosairauksien erikoislääkäri Lauri Lehtimäki kertoo toiminnallisista hengityshäiriöistä. 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2055522307809631

  Hengitysliitto

  Kuntoutusverkosto KUVE on huolissaan kuntoutuksen tulevaisuudesta sote-uudistuksessa. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtämässä Kelalta maakuntiin ottamatta kaikilta osin huomioon kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä asiantuntijanäkemyksiä.

 • Facebook : 2055494467812415

  Hengitysliitto

  Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio voi lisätä lapsen matala-asteista tulehdusta, mutta vaikutus ei näyttäisi olevan pysyvä, todetaan THL:n tutkimuksessa. Niin tai näin, kosteusvaurioille altistuminen on joka tapauksessa saatava loppumaan. Ja tähän on yksinkertainen resepti: rakennukset on korjattava kuntoon ja asukkailla on oltava mahdollisuus puhtaisiin väistötiloihin.

 • Facebook : 2055380104490518

  Hengitysliitto

  Hengitysliitto kerää varoja neuvoloille tarkoitettujen häkämittareiden hankkimiseksi. Mittareiden avulla voidaan seurata odottavien ja synnyttäneiden äitien ja vauvojen elimistön häkäpitoisuuksia. Näin kehitykselle haitalliset riskit voidaan havaita ja puuttua niihin jo ennakoon. Voit osallistua arpajaisiin verkossa: