Sisäilmasta sairastuneen hoito

Sisäilmasta sairastuneita hoidetaan nykyisin Käypä hoito -suositusten mukaan.

Lue lisää Kosteusvaurioista oireilevien ja sairastuneiden käypä hoito -suositus 

Osa home- ja monikemikaaliyliherkistä voi hyötyä antihistamiineista ja astmalääkkeistä sekä sekundaarisissa infektioissa mikrobilääkkeistä.

Erilaisiin kuntoutuksiin osallistuminen voi parantaa sisäilmasta sairastuneiden elämänlaatua. Kuntoutus ei korvaa lääketieteellisiä tutkimuksia ja hoitoja. Hengitysliiton tavoitteena on, että sisäilmasta sairastuminen tunnustetaan kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi perustetaan sisäilmapoliklinikoita.

Kuntoutumiskokeilu 2017

Sisäilmasta sairastuneiden kuntoutumiskokeilu käynnistyi Jyväskylässä tammikuussa 2017. Tavoitteena on edistää sisäilmasta sairastuneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa kehittämällä heidän tarpeeseensa sopivaa kuntoutumispalvelua yhdessä heidän kanssaan.  

Kuntoutuja saa työvälineitä, joista on apua hänen arjessaan ja hänen itse määrittelemiensä tavoitteidensa saavuttamisessa. Kokeilun aikana perehdytään muun muassa oireilun tiedostamiseen, stressinhallintaan sekä fyysisten ja henkisten voimavarojen vahvistamiseen. 

Käytössä on ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia menetelmiä, ryhmä- ja yksilövalmennusta. Kuntoutujien yksilölliseen tukemiseen osallistuu myös Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Kuntoutujat arvioivat kuntoutumisprosessia ja prosessinsa etenemistä sekä saamaansa hyötyä ja vaikutuksia.  

Kuntoutumiskokeilu-hankkeen hallinnosta, viestinnästä ja arvioinnista vastaa Hengitysliitto ry. Hankkeen virallinen nimi on Sisäilmasta sairastuneiden kuntoutumispalvelun yhteiskehittäminen ja sen rahoittajana toimii Savonlinnan kansanterveyssäätiö. Kuntoutumiskokeilun toteuttajana toimii FM, opettaja, LCA Life Coach Heli Väisänen, jolla on kokemusta sisäilmasta sairastuneiden hyvinvointivalmennuksesta. 

Erilaisiin kuntoutuksiin osallistuminen voi parantaa sisäilmasta sairastuneiden elämänlaatua. Kuntoutus ei korvaa lääketieteellisiä tutkimuksia ja hoitoja. Hengitysliiton tavoitteena on, että sisäilmasta sairastuminen tunnustetaan kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi perustetaan sisäilmapoliklinikoita.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa