Kielet

Irtaimiston puhdistaminen tai hävittäminen

Kosteus- tai homevaurioisen kodin irtaimisto tulee puhdistaa huolellisesti, ennen kuin kalusteet ja tavarat viedään varastoon tai uuteen asuntoon.

Mikäli tavaroissa tai kalusteissa ei ole näkyvää hometta, eikä voimakasta homeenhajua, voidaan ne puhdistaa. Jos kuitenkin huolellisen puhdistuksen jälkeenkin tavarat haisevat homeelle tai aiheuttavat oireita, tulee niistä luopua. Muuton yhteydessä kannattaa luopua kaikesta ylimääräiseksi jääneestä tavarasta, jotta puhdistustaakka vähenee. 

Tavarat, joissa näkyy selvää homekasvustoa, tulee hävittää, koska niiden puhdistaminen on vaikeaa. Samoin voimakkaasti homeelle haisevat tavarat. Vaurioituneet tavarat, joista luovutaan, tulee toimittaa suoraan jäteasemalle, eikä niitä tule myydä eteenpäin tai viedä kierrätykseen. 

Kun muutat uuteen tai remontoimaasi asuntoon, tuo puhdistettuja tavaroita vähitellen ja tarkkaile, saatko niistä oireita. Tällöin pystyt helpommin yhdistämään oireilun tiettyihin tavaroihin. Oireista kannattaa pitää kirjaa, jotta on helpompi seurata, mitkä asiat helpottavat tai pahentavat niitä. Mikäli puhdistetut tavarat aiheuttavat oireilua tai haisevat poikkeavalle myös uudessa kodissa, tulee ne hävittää. On huomioitava, että oireet voivat johtua myös uuden asunnon sisäilmaongelmista.  

Hengitysliiton kokemustiedon mukaan moni asuntonsa kosteus- tai homevaurion vuoksi menettäneistä on joutunut uusimaan suurimman osan kodin irtaimistostaan. Sohvista, patjoista, vuodevaatteista, matoista ja pyyhkeistä luovutaan usein, koska homeen haju tarttuu helposti pehmeisiin materiaaleihin. Lisäksi astian- ja pyykinpesukoneet ja imuri on saatettu vaihtaa uusiin. Virallisissa puhdistusohjeissa kodinkoneiden uusimista ei erikseen suositella, mutta usein ratkaisuun päädytään jo pelkästään kodinkoneiden levittämien hajuhaittojen vuoksi.  

Kodista ja tärkeiksi muodostuneista tavaroista luopuminen tuottaa monelle surua ja ahdistusta. Osalla suhde omistamiseen muuttuu ja tavaroiden merkitys elämässä vähenee. Monet kertovat perheen kanssa vietetyn ajan merkityksen kasvusta. Menetys voi kiristää, mutta myös lähentää välejä läheisiin ihmisiin. 

 

Ohje irtaimiston puhdistamiseen 

  • Hävitä tavarat, joissa on näkyvää homekasvustoa tai homeenhajua. 

  • Puhdista säästettävät tavarat, materiaalista riippuen, imuroimalla huolellisesti HEPA-suodattimella varustetulla imurilla, pyyhkimällä tai pesemällä noudattaen tavaroiden omia puhdistusohjeita. 

  • Puhdista kovapintaiset tavarat yleispuhdistusaineella noudattaen tavaroiden omia puhdistusohjeita. 

  • Pese käyttövaatteet, verhot, matot ja muut tekstiilit mahdollisimman korkeassa lämpötilassa (vähintään 60 astetta). Huomioi tavaroiden omat pesuohjeet. 

  • Pyyhi pölyt elektronisten laitteiden kansista ja koteloista. Jätä ATK-laitteiden puhdistaminen asiantuntevan tahon tehtäväksi. 

  • Uusi huonekasvit tai ainakin vaihda niihin mullat.  

  • Vältä biosidejä (kuten PHMG:tä) sisältäviä pesuaineita niiden aiheuttaman terveyshaitan vuoksi. Käytä desinfioivia aineita vain viemäriveden saastuttamiin tiloihin. Tarkista desinfiointiaineen soveltuvuus eri pinnoille ja noudata käyttöohjeita.  

  • Kopioi tai skannaa tärkeät asiakirjat. Varastoi alkuperäiset asiakirjat ja henkilökohtaisesti tärkeät tavarat (esim. valokuvat, kirjat, taulut) tiloihin, joissa ei jatkuvasti oleskella (esim. tuuletettu varasto). Muistoksi säästettäviä kirjeitä ja kortteja voi laminoida. 

  • Hävitä tavarat, jotka haisevat poikkeavalle tai aiheuttavat oireita vielä puhdistuksen jälkeen. 

 

Hengitysliitolla ei ole tiedossa virallisissa puhdistusohjeissa esiteltyjen perinteisten menetelmien rinnalle tulleita uusia, turvallisia ja tehokkaita menetelmiä. Säilytettävät tavarat kannattaa puhdistaa imuroimalla, pesemällä tai pyyhkimällä hometalkoot.fi -sivujen ohjeen mukaan, tavaran materiaali ja käyttöohje huomioon ottaen. 

Saunottamisesta puhutaan paljon, mutta sitä ei mainita virallisissa puhdistusohjeissa. Saunottamisen ajatus perustuu siihen, että kuuma yleensä tuhoaa mikrobeja. Se ei kuitenkaan välttämättä puhdista homevaurioisia tavaroita. Paloturvallisuussyistä saunassa ei tulisi säilyttää tai kuivata tavaroita. On myös huomioitava, että monet tavarat eivät kestä kuumuutta ja lämpö saattaa lisätä niiden materiaalipäästöjä, eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. VOC-yhdisteet voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 

 

Lue lisää: 

Hometalkoot.fi: Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen: http://www.hometalkoot.fi/file/15862.pdf

Hengitysliiton uutinen: Tavara voi sairastuttaa ihmisen: https://www.hengitysliitto.fi/fi/uutiset/tavara-voi-sairastuttaa-ihmisen 

Lisätietoa hengityssuojaimista ja sisäilmasta sairastuneille vinkkejä hengityssuojaimen valintaan: https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/hengityssuojaimet

Hometalkoot.fi: www.hometalkoot.fi

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa