Kielet

Päiväkodissa ja koulussa sisäilmaongelma?

Ohjeita lapsen sisäilmaoireilun tunnistamiseen sekä toimintaohjeita koulun ja päiväkodin mahdollisten sisäilmaongelmien selvittelyyn.

Lapset osaavat harvoin ilmoittaa kosteusvaurion merkeistä tai kertoa tiettyyn luokka- tai huonetilaan liittyvästä oireilusta. Lapsen vaatteissa ja tavaroissa esiintyvä mikrobiperäinen haju voi paljastaa ongelman. Epäily sisäilmaongelmasta voi syntyä myös silloin, jos aikaisemmin terve lapsi alkaa oireilla ja sairastaa infektiotauteja poikkeuksellisen paljon. Samoin sisäilmaongelmia on syytä epäillä, jos varhaislapsuudessa sairastettu, jo iän myötä rauhoittunut atooppinen ihottuma tai astma pahenee uudelleen.

Lapsen levottomuus, poikkeuksellinen väsymys ja toistuvat päänsäryt voivat johtua sisäilmaongelmasta, mutta näihin oireisiin on toki muitakin syitä. Epäilyä sisäilmaongelmasta lisää edellä mainittujen oireiden ajallinen yhteys päiväkoti- tai koulurakennukseen, eli oireet selvästi lievittyvät viikonloppuisin ja lomilla. Huono sisäilma vähentää myös viihtyisyyttä ja alentaa työ- ja opiskelutehoa. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan huono sisäilma heikentää lasten aja nuorten oppimistuloksia ja lisää poissaoloja.

Vanhempien epäily sisäilmaongelmasta voi myös herätä, jos henkilökunta sairastaa paljon tai vaihtuu usein. Henkilökunnan oireilu voi olla voimakkaampaa kuin päiväkotilasten tai oppilaiden, mutta on myös kohteita, joissa vain lapset oireilevat.

Vanhemmat viettävät itse usein hyvin vähän aikaa päiväkotirakennuksessa ja koulussa. Aistinvarainen arviointi on vanhemmalle mahdollista päiväkotiin ja kouluun tutustumisen yhteydessä sekä vanhempainilloissa. 

Sisäilmaongelmia epäillessä kannattaa toimia heti, jotta vältetään tilanteen paheneminen ja kärjistyminen. On huomioitava, että jo pelkkä sisäilmaongelmien tutkiminen, saati niiden korjaaminen kestää kauan. Näiden toimien valmistumista odotellessa lapsille tulee järjestää sisäilmaltaan puhdas väistötila tai tarvittaessa etäopetusta. Kouluissa pahoin oireilevien lasten kohdalla on usein syytä tehdä henkilökohtaisen opetuksen suunnitelma.

Päiväkodin sisäilmaongelmista on ilmoitettava sekä päivähoitopaikkaan että kunnan terveystarkastajalle. Koulujen sisäilmaongelmista on ilmoitettava terveystarkastajalle ja koulun rehtorille. Terveystarkastajan on hyvä tulla kohteeseen tarkastuskäynnille, erityisesti jos useampi lapsi oireilee. Kouluissa ja päiväkodeissa tarkastus on tehtävä säännöllisesti vähintään 3 vuoden välein.

Jos terveyshaittaa epäillään, vanhemmille suunnattu lasten oirekysely on hyvä menetelmä ongelman laajuuden kartoittamiseksi. Kyselyssä voidaan käyttää oirelomakkeita täydennettynä infektioiden yleisyyttä ja poissaoloja sekä lääkkeiden käyttöä koskevilla kysymyksillä. Oirekyselyn voi tilata päiväkoti tai koulu itse, terveystarkastaja, kouluterveydenhuolto tai vanhempainyhdistys. Monissa kunnissa myös kiinteistöistä vastaavat virkamiehet ovat tilanneet oirekyselyitä. 

Lasten huoltajien ja koulun välinen hyvä yhteistyö ja yhteinen ymmärrys helpottavat tilanteiden ratkaisemista. Joissakin kunnissa sisäilmasta sairastuneiden lasten huoltajat ovat laittaneet alulle kuntalaisaloitteita sisäilma-asioiden käsittelyohjeiden luomiseksi. Aktiivisten huoltajien tekemää selvitystyötä ja kokemustietoa kannattaakin hyödyntää erilaisten toimintamallien suunnittelussa.

Jos epäilet sisäilmaongelmaa päiväkodissa tai koulussa, toimi näin:

 1. Mikäli lapsesi oireilee, hae apua kouluterveydenhuollosta ja lääkäristä viivyttelemättä. Pidä lapsen oireilusta kirjaa.
 2. Kerro lapsen oireilusta ja sisäilmaongelmien epäilystä päiväkodin johtajalle tai koulun rehtorille. Ota asia esille vanhempainyhdistyksessä.
 3. Ehdota oirekyselyn tekoa ongelman laajuuden selvittämiseksi. Maksullisen oirekyselyn voi tilata esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tilaajana voi olla päiväkoti tai koulu itse, terveystarkastaja, kiinteistöstä vastaavat virkamiehet, kouluterveydenhuolto tai vanhempainyhdistys. Suosittelemme yhteistyössä toimimista!
 4. Selvitä, onko sisäilma-asioiden käsittelyyn luotu kunnassa, koulussa tai päiväkodissa käsittely- ja viestintäohjeet. Avoin ja ajantasainen viestintä selvitystyöstä ja tehtävistä toimenpiteistä lisää molemmin puolista luottamusta.
 5. Jos tiedät, että esim. naapurikunnassa prosessi meni joutuisasti, selvitä, miten se siellä käytännössä hoidettiin, ja mikä auttoi asian eteenpäin viemistä.
 6. Jos kunnassa, koulussa, päiväkodissa tai vanhempainyhdistyksessä ei vielä toimi sisäilmaryhmä, ehdota sellaisen perustamista.
 7. Laatikaa kuntanne päättäjiä varten paperi, jossa kuvaatte tilannetta ja ratkaisuehdotustanne. Etsi päättäjiä, jotka ovat perehtyneet asiaan tai voisivat olla siitä kiinnostuneita. Tapaa heitä erikseen tai järjestä esim. sisäilmailta. Valmiiseen ehdotukseen on aina helpompi tarttua.
 8. Ota yhteys kunnan terveystarkastajaan. Terveydensuojelulain valvontaohjelman mukaan tarkastus tulee tehdä kouluissa ja päiväkodeissa säännöllisesti, vähintään 3 vuoden välein. Tarkastuspöytäkirjat ja mahdolliset mikrobimittaustulokset ovat julkisia asiakirjoja.
 9. Vaadi, että kiinteistön sisäilmatutkimukset hankitaan sertifioiduilta ammattilaisilta (listaa ylläpitävät tahot: VTT Expert Services Oy ja Fise Oy).
 10. Jos asian selvittäminen jumittuu, pyydä apua aluehallintovirastosta (tulevaisuudessa Valtion lupa- ja valvontavirasto).
 11. Vaadi korjausten ajaksi väistötiloja.
 12. Ole yhteydessä paikalliseen mediaan kuntalaisten ja päättäjien tiedon lisäämiseksi.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2843051259056728

  Hengitysliitto

  Tarvisetko tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen? Soita sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen 044 407 7010 tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19. Vertaispuhelin tarjoaa tukea sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 0,08 € / puhelu + 0,16 € / minuutti.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC

 • Facebook : 2841090285919492

  Hengitysliitto

  Jos lapsesi oireilee sisäilmasta ja kaipaat tukea sekä kuuntelevaa korvaa, soita Vanhempainlinjalle! Puhelimessa sisäilmasta oireilevien lasten vanhemmat voivat purkaa ajatuksiaan luottamuksellisesti. Vanhempainlinja palvelee keskiviikkoisin kello 16–19 numerossa 044 407 7010. Palvelu on maksutonta.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC

 • Facebook : 2840555369306317

  Hengitysliitto

  Epäiletkö, että kotonasi on sisäilmaongelma? Tökkiikö kotisi ilmanvaihto? Onko sinulla mielessäsi joku muu sisäilmaan liittyvä kysymys? Soita Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimeen. Sisäilma-asiantuntijamme neuvovat sinua ma–to klo 9–15 numerossa 020 757 5181. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

 • Facebook : 2838579306170590

  Hengitysliitto

  Tarvisetko tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen? Soita sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen 044 407 7010 tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19. Vertaispuhelin tarjoaa tukea sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/minuutti.

  Hae mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi. Lue lisää: https://bit.ly/2GZCFuC