Kielet

Ratkaistaan yhdessä! –hanke

Tukea ja toimintamalleja perheille, joiden lapsi oireilee päiväkodin tai koulun sisäilmasta.

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat aiheuttavat huolta lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Pahimmillaan ongelmat syrjäyttävät lapsia koulunkäynnistä, vertaissuhteista sekä rajoittavat heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiaan. 

Lasten sairastaminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Vanhemmat kokevat usein jäävänsä ongelmien kanssa ilman apua ja palveluohjausta. Epätietoisuus ja yhtenäisten toimintatapojen puute aiheuttavat huolta ja turhautumista.

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen päätavoitteina on tarjota lapsiperheille sekä keinoja ratkaista arjen haasteita, että välineitä vähentää sisäilmaongelmista johtuvaa syrjäytymisriskiään. 

Ratkaistaan yhdessä! -hanke käynnistyy selvitysvaiheella, jossa kartoitetaan: 

 • sisäilmasta oireilevien ja sairastavien lapsiperheiden näkemyksiä turvallisen oppimisympäristön järjestämisen vaihtoehdoista sekä oman avunsaantinsa haasteista 
 • kunnan työntekijöiden näkemyksiä turvallisen oppimisympäristön järjestämisen vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä haasteista 
 • kunnan virkamiesten ja päättäjien näkemyksiä siitä, mitkä ovat oppimisympäristöjen sisäilmaongelmien selvittämisen solmukohdat. 

Yksinjäämisestä osallisuuteen

Seuraavassa vaiheessa hankkeessa kehitetään mm. oppimisen järjestämiseen ja lapsen sosiaaliseen tukeen liittyviä palvelupolkuja lapsiperheille. Tavoitteena on mallintaa hyviä käytäntöjä yhdessä kuntien kanssa. Jo oppimis- ja toimintamahdollisuuksia rakennettaessa kuntien olisi otettava huomioon vähän oireilevien, paljon oireilevien ja jo sisäilmasta sairastavan erityistarpeet. 

Ratkaistaan yhdessä! -hanke tuottaa vaikuttamismateriaalia, jota kokeilussa mukana olevat lapsiperheet voivat hyödyntää paikkakuntakohtaisesti. Lisäksi tuotetaan lapsiperheille erilaisia ongelmanratkaisumalleja ja toimintaohjeita. Materiaalit julkaistaan verkossa ja ne ovat hyödynnettävissä myöhemmin myös muilla paikkakunnilla kaikkialla Suomessa.   

Hankkeessa kehitetään sekä vanhempien että lasten omaa vertaistoimintaa käynnistämällä tukioppilastoimintaa, erilaisia vertaisryhmiä sekä vertaispuhelin. Vanhempainyhdistyksiin perustetaan mahdollisuuksien mukaan myös sisäilmaryhmiä.

Vanhempien toiveet luovat pohjan ja tarkoituksen yhteistyölle

”Se, että lapsi pysyy terveenä ja saa käydä koulua yhdessä muiden kanssa. Helpottaa, jos ei tarvitse käydä sen eteen uuvuttavia taisteluita.” (vanhemman toive)

Ratkaistaan yhdessä! –hankkeessa (2018 – 2019) etsimme yhdessä eri toimijoiden kanssa toimintamalleja, joiden avulla tuetaan sisäilmasta oireilevien lasten oppimisjärjestelyjä, sosiaalista kanssakäymistä sekä vanhempien osallisuutta. Huomioimme hankkeessa niin vähän kuin paljon oireilevien, sekä sairastuneiden lasten erityistarpeet.

Ratkaisuja kohti – kaikkien yhteinen palapeli

Hanke käynnistyi keväällä 2018 yhteistyökunnissa kartoitusvaiheella, jossa teemoina olivat koulujen sisäilmasta sairastuneiden lasten ja heidän vanhempien avuntarpeet, sekä avunannon haasteet.  Haastattelimme vanhempia, vanhempainyhdistysten edustajia, koulun henkilökuntaa sekä kunnan virkamiehiä.

Paljon on jo tehty, ja paljon on vielä tekemistä jäljellä, jotta lasten opintie ja perheiden hyvinvointi varmistetaan. Kouluissa on tehty korjaustoimenpiteitä, muuttoja ja räätälöityjä oppimisratkaisuja. Kunnat ovat korjanneet päiväkoteja ja kouluja isolla rahalla. Vanhemmat ovat yrittäneet ratkaista ongelmavyyhtiä uupumiseen asti.

Haastattelukierroksen pääviesti on ollut, ettei näin monisyistä ongelmaa ratkaise kukaan yksin. Ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia, jotka jollakin tavalla ovat vaikuttamassa lapsen ja nuoren turvallisen kouluarjen luomiseen. Tämä vaatii pysähtymistä ja kuuntelemista, sekä avointa ilmapiiriä. Vasta sen jälkeen syntyy tarpeista lähteviä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan päästä perheitä ja kouluja auttaviin ratkaisuihin.

Liian moni vanhempi kertoi, ettei tiedä mistä hakea apua, kun sisäilma oireiluttaa.  Liian monella on kokemus, ettei tule kuulluksi, eikä lapsen oireilun vakavuutta uskota.
 
Haastatteluissa nousee esille 3 toivetta, jotka luovat tarkoituksen yhteistyölle tulevaisuudessa:

 • Uskotaan – voimme päästä ratkaisuja kohti
 • Ratkaistaan – voimme tehdä räätälöityjä ratkaisuja oppimisen tueksi
 • Tiedotetaan -  annetaan ohjeita, miten toimia, jos sisäilma oireiluttaa

Moniäänisestä keskustelusta yhteisiin ratkaisuihin

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat, sekä niiden vaikutukset, ovat usein monimuotoisia. Asioiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan eri tahojen ja toimijoiden hyvää, avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Tässä hankkeessa kehitystyötä tehdään yhdessä vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa.

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen takana ovat Hengitysliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ja Homepakolaiset ry. Kolmivuotista STEAn rahoittamaa hanketta koordinoi Hengitysliitto. Hanke käynnistyi 1.2.2018 yhteistyössä Muhoksen, Reisjärven, Lohjan ja Siuntion kuntien kanssa.

Lisätietoja hankkeesta: 

Minna Pitkäniemi
Etelä-Suomen suunnittelija
Ratkaistaan yhdessä! -hanke
0444077036

Outi Leveäoja
Pohjois-Suomen suunnittelija
Ratkaistaan yhdessä! -hanke
044 407 7042

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2170726952955832

  Hengitysliitto

  Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat ratkaistaan yhdessä! Vanhempien aktiivisuudella on iso merkitys silloin, kun päiväkodissa tai koulussa havaitaan sisäilmaongelmia ja ne halutaan ratkaista. Lue Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen blogi-juttu Ratkaistaan yhdessä! -hankkeesta kokonaisuudessaan:

 • Facebook : 2170638112964716

  Hengitysliitto

  #SuomiAreena tunnelmia! Suomen Golfliitto ja nyrkkeilijä Eva Wahlström kokeilemassa puistogolfia Veikkaus-ständillä. Mukana myös Hengitysliiton oma liikunnan suunnittelija Janne Haarala!

 • Facebook : 2169222746439586

  Hengitysliitto

  Hyvää #SuomiAreena-viikkoa! Hengitysliitto on näkyvästi mukana koko arkiviikon kestävässä keskustelutapahtumassa.

  Hengitysliitto ja Ammattiopisto Luovi järjestävät torstaina 19.7. klo 11.30–12.30 yhdessä Invalidiliiton, Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sekä SATAOSAA – Satakunnan mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -maakuntakokeilun kanssa keskustelutilaisuuden ”Napakymppi! Osatyökykyiset mahtavana mahdollisuutena” osana SuomiAreenan ohjelmaa. Paikkana Porin Kaupungintalon piha, Hallituskatu 12. Keskustelun juontaa uutistoimittaja Marjukka Havumäki ja näkemyksiään jakamassa ovat mm. presidentti Tarja Halonen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Ammattiopisto Luovin johtaja Hannu Koivula. Voit seurata keskustelua myös osoitteessa https://www.katsomo.fi/#!/jakso/942806 . Linkki aktivoituu 18.7 klo 15.00.

 • Facebook : 2139755382719656

  Hengitysliitto

  Tänä vuonna emme pääse valitettavasti osallistumaan Helsinki Pride -tapahtumaan, mutta toivotamme viime vuoden tapahtumasta otetulla kuvalla kaikille hyvää suvaitsevuuden viikkoa ja kuukautta!

 • Facebook : 2139738452721349

  Hengitysliitto

  Harvinainen Maraton on Suomessa ensimmäinen liikunnallinen tapahtuma, joka järjestetään harvinaista keuhkosairautta sairastaville, keuhkonsiirron saaneille, heidän läheisilleen ja muille asiasta kiinnostuneille.

  Vielä ehdit osallistumaan tapahtumaan ilmoittautumalla 29.6. mennessä!

  Osallistuminen osoitteessa: https://bit.ly/2KdCuiU