Kielet

Sosiaaliturva

Tietoa hengityssairaan sosiaali- ja vakuutusturvasta.

Moni hengityssairas pohtii, kuinka löytää tarvitsemansa palvelut ja avun. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus on sirpaleinen ja sen hahmottaminen voi tuntua vaikealta. Palveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät.

Hengitysliiton tavoitteena on, että jokainen hengityssairas elää arkeaan toimintakykynsä säilyttäen. Terveydenhuollossa käydessä arjen haasteet kannattaa ottaa puheeksi lääkärin tai hoitajan kanssa. On hyvä muistaa, että moniin etuuksiin tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus. Sosiaalityöntekijän apu on paikallaan silloin, kun tarvitaan arjen ongelmien kokonaisvaltaista hahmottamista ja ratkaisuja ongelmiin.  

Sosiaaliturva ja hengityssairaat

Hengitysliitto on ollut mukana tekemässä 14 sosiaali- ja terveysalan järjestön yhteistä sosiaaliturvaopasta, josta löytyvät perustiedot miten toimia erilaisissa tilanteissa. Pitkäaikainen hengityssairaus voi tuoda mukanaan erilaisia tuen tarpeita. Myös sairastuneen ikä, ammatti, opiskelu-, työ- ja perhetilanne voi vaikuttaa tuen tarpeeseen ja sen saantiin. 

Hengitysliiton ylläpitämä sosiaali- ja terveysturvan neuvontapuhelin 020 757 5150 päivystää torstaisin klo 9−12. Palvelu on maksuton, soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 8,35 senttiä/puhelua ja 16,69 senttiä/minuutti. Neuvontapuhelin vastaa kysymyksiin hengityssairaan sosiaaliturvasta ja palveluista (kuntoutus, tuetut lomat, omahoito) hoidon tueksi.

Kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu, sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaalihuollon työntekijöillä on neuvontavelvollisuus sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Kunnat huolehtivat esim. vammaispalveluista (kuljetukset, asunnon muutostyöt), kotipalvelusta ja päättävät omaishoidon tuesta. Terveydenhuolto huolehtii kuntoutusohjauksesta, kuntoutuksesta, apuvälineistä ja kotisairaanhoidosta.   

Neuvoa voi kysyä myös Kansaneläkelaitoksen eli Kelan työntekijöiltä (esim. sairaanhoitokorvaus, vammais- ja hoitotuki, kuntoutus, eläke), verottajalta (esim. veronmaksukyvyn alentuminen, erilaiset vähennykset, autoverotus), Trafista (vammaisen pysäköintilupa, autoverotus) ja omalta vakuutusyhtiöltä.

Lääkereseptit ovat voimassa vuodesta 2017 alkaen 2 vuotta ja lääkkeiden korvauksiin vaikuttaa niiden toimitusvälin pituus.

Lääkekorvaukset muuttuvat vuonna 2017. Alkuomavastuu 50 euroa koskee täysi-ikäisiä. Lääkekatto on 605,13 euroa ja Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä. Mahdollisen lääkekaton täyttymisen jälkeen saat kalenterivuoden loput lääkkeet omavastuun hinnalla eli 2,50 euroa/kerta. Kelan peruskorvaus lääkkeestä on 40 %. Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (J41−J45, P27.1, E84.0 → AB, COPD, CF, BPD) oikeuttavat alempaan erityiskorvaukseen eli 65 % lääkkeen hinnasta. Merkintä YE 133 (Creon® E84.0 → CF) oikeuttaa ylempään erityiskorvaukseen 100 % lääkkeen hinnasta, omavastuun osalta 4,5 euroa/lääke. Erityisen kalliita lääkkeitä korvataan enää kuukauden ajan. Apteekit pystyvät pyydettäessä tarkistamaan erityiskorvattavuudet suoraan Kelasta.

Terveyshuollon maksukatto vuonna 2017 on 691 euroa, jonka täyttymisen seuranta on jokaisen palvelujen käyttäjän vastuulla. Siihen sisältyvät esim. lyhytaikainen laitoshoito (sairaalan vuorokausimaksu), terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut, julkisen terveydenhuollon antama fysioterapia, kuntoutus- ja siedätyshoidot. Maksukattoon eivät sisälly yksityiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, sairaankuljetus, lääkärintodistukset eikä hammashoito.

Kanta ja Omakanta –verkkopalvelussa pääsee tutustumaan omiin hoitoasiakirjoihinsa. 

Lääkkeiden hinnat ja korvattavuudet voi tarkistaa Kelan sivuilla olevalla Lääkehaulla. Lääkekorvauksista ja sairausetuuksista voi kysyä myös Kelan palvelunumerosta 020 692 204.

Lue sosiaali- ja terveyspoliittisen asiantuntijan, Katri Nokelan Hengitys-lehdessä 2015−2016 olleet hengityssairaiden sosiaaliturvaa käsittelevät kolumnit:

Katri Nokelan Hengityslehdessä ilmestyneet näkökulmakirjoitukset

Muistilista hengityssairaan palveluista

Vakuutusturva

Vakuutuslaitokseltasi voit hakea toimeentuloetuutta, korvausta ja kuntoutusta silloin, kun olet sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, jonka vuoksi et pysty tekemään täysipäiväisesti tai lainkaan töitä. Voit hakea korvausta myös sairaanhoitokuluista.

Vakuutuslaitokset antavat neuvoja ja apua sinulle hakemuksen tekemisessä. Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Sosiaali ja terveysturvan neuvontapuhelin

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa