Kielet

Uniapnean oireet ja toteaminen

Uniapnean oireet 

Uniapnean yleisimmät oireet:

 • unenaikaiset hengityskatkokset
 • äänekäs, katkeileva kuorsaus
 • suun kuivuminen nukkuessa ja kurkun karheus
 • jatkuva päiväaikainen väsymys, joka voi johtaa nukahteluun
 • heräily tukehtumisen tunteeseen, sydämen tykytykseen, lisääntyneeseen virtsaamistarpeeseen tai voimakkaaseen hikoiluun
 • aamupäänsärky
 • ärtyneisyys ja masentuneisuus
 • unettomuus
 • sukupuolivietin aleneminen
 • keskittymiskyvyttömyys ja muistamattomuus.

On tavallista, että uniapneatutkimuksiin hakeudutaan sen jälkeen, kun puoliso tai joku muu samassa huoneessa nukkuva henkilö huomauttaa äänekkäästä kuorsauksesta tai huolestuu hengityskatkoksista. Kuorsaus ei aina tarkoita, että henkilöllä on uniapnea, mutta uniapneaa sairastavilla kuorsaus on yleinen oire. 

Uniapnean toteaminen

Uniapnean varhainen toteaminen on tärkeää. Uniapnean diagnoosi perustuu esitietoihin, kliiniseen tutkimukseen ja unirekisteröinnin tulokseen.

Uniapneaa tutkittaessa selvitetään

 • painoindeksi
 • verenpaine
 • nenän tukkoisuus
 • kielen ja nielurisojen koko
 • pehmeän suulaen pituus ja velttous
 • kasvojen ja leukojen rakenne.

Lisäksi suljetaan pois muut samanlaisia oireita aiheuttavat sairaudet.

Uniapnean tutkimus ja toteaminen

Uniapnea todetaan yön yli kestävällä tutkimuksella, jossa mitataan unenaikaisia hengitysliikkeitä, kuorsausta ja veren happipitoisuutta. Unirekisteröinti voidaan tehdä aivosähkökäyrän (EEG) sisältävänä unipolygrafiana tai suppeampana eli yöpolygrafiana. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä hengityskatkoksien määrä ja pituus, missä nukkuma-asennossa katkokset esiintyvät ja kuinka tutkittava liikkuu nukkuessaan. 

Uneliaisuuskyselyllä (Epworth Sleepiness Scale, ESS) arvioidaan torkahtamisen todennäköisyyttä eri tilanteissa. 

Tarvittaessa terveyskeskus- tai työterveyslääkäri antaa lähetteen keuhkosairauksien tai korva-, nenä- ja kurkkusairauksien erikoislääkärille tai hammaslääkärin luo lisätutkimuksiin. Hammaslääkäri voi arvioida esim. ristipurentaa ja leuan muotoa. 

 

 

Uniapnea voi oireilla monin erilaisin tavoin. Unilääkäri Henri Tuomilehto kertoo uniapnean monista kasvoista.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa