Homeesta sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohanke 2013-2015

Hengitysliitossa oli käynnissä kolmivuotinen RAY-rahoitteinen Homeesta sairastuneiden vertais- ja tukiverkostohanke (2013-2015). Hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää sisäilmasta sairastuneiden ihmisten hyvinvointia ja ehkäistä palvelujärjestelmän ulkopuolelle putoamista.

Hanke jakautui kahteen osa-alueeseen: vertaistoiminnan kehittämiseen ja tukiverkoston luomiseen. Vertaistoiminnan kehittäminen piti sisällään sekä olemassa olevien sisäilmasta sairastuneiden vertaisryhmien toiminnan tukemista ja vahvistamista että uusien vertaisryhmien perustamista. Tukiverkoston luomiseen sisältyi sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen mekanismien selvittäminen sekä vaikuttaminen ja työskentely sisäilmasta sairastuneiden ihmisten tilanteen parantamiseksi.

Vaikka hanke on päättynyt, työ sairastuneiden tukemiseksi jatkuu edelleen. Lisätietoja antaa:

Sari Mäki
sari.maki(a)hengitysliitto.fi